Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 4 Trần Hoàng Danh phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/4, Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Quận ủy Quận 4 thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả, trong đó tập trung việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ thuộc diện phải chuyển đổi; đẩy mạnh cải cách hành chính; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát;...

Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Quận ủy và UBND quận đã giải quyết hơn 190 đơn thư, trong đó không có đơn thư liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Các ngành thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, công khai, minh bạch và xây dựng thể chế phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, ý thức đạo đức cho cán bộ, công chức, viên chức, qua đó chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước, đã tiết kiệm được hơn 11 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 4 Trần Hoàng Danh đề nghị tiếp tục quán triệt các văn bản, quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, sử dụng ngân sách Nhà nước. Hiệu trưởng các trường học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch các khoản thu, chi, thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, nâng cao vị thế của ngành giáo dục quận. Phòng Tài chính cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các hành vi sai sót về quản lý tài chính. Đồng chí cũng lưu ý Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận cần phát huy vai trò giám sát, kịp thời phát hiện tiêu cực đối với cán bộ, công chức,…

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo