Thứ Ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp nâng cao năng lực hoạt động

Các đại biểu tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp trưng bày tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM tại hội thảo mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp TPHCM từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM tổ chức ngày 3/12.

Hình thành mô hình hợp tác xã nông nghiệp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, đến nay cùng với sự phát của các ngành, các lĩnh vực khác, ngành nông nghiệp TPHCM cũng có bước phát triển đáng kể. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2006 - 2010 tăng bình quân 3,85%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 5,57%. Đặc biệt, nhờ vào việc tăng cường chuyển đổi sang các cây trồng vật nuôi có hiệu quả cao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa nên giá trị sản xuất bình quân đạt 410 triệu đồng/ha/năm… Đời sống, thu nhập của nông dân dần được nâng cao, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Góp ý cho ngành nông nghiệp TP, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông lâm TPHCM cho rằng: Đến nay, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng vẫn dựa vào hình thức cơ bản là nông hộ cá thể, nhỏ lẻ. Nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được thành lập nhưng không phát triển hoặc thậm chí phải giải thể, mặc dù có chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, với TPHCM, việc xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp là rất cần thiết để thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, để thực hiện được điều này, TPHCM cần giải quyết một số vấn đề như: Tuyên truyền nhằm xóa bỏ định kiến của nông dân về HTX; minh bạch tài sản thuộc quyền sở hữu tập thể và tư nhân khi nông dân tham gia vào HTX; HTX tập trung vào giải quyết những thất bại của nông dân; giải quyết rõ ràng tương quan lợi ích giữa nông dân với Ban Giám đốc HTX; xây dựng nhanh một HTX điển hình, chứng minh cho nông dân thấy lợi ích của họ khi tham gia HTX so với cá thể, để từ đó nông dân tự nguyện tham gia vào HTX…

Còn PGS.TS Trần Tiến Khai, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM phân tích: Hiện nay, nông nghiệp Việt Nam có 3 điểm yếu là sản xuất nhỏ, manh mún; không đảm bảo an toàn thực phẩm; kênh sản xuất - tiêu thụ không hình thành liên kết dọc hiện đại theo chuỗi giá trị. Do đó, để giải quyết vấn đề này, cần có giải pháp đưa hộ nông dân gắn kết với kinh doanh nông sản; trong đó cần quan tâm đến những mô hình kinh doanh nông sản cho phép nông dân nhỏ vận hành trong thị trường và tham gia vào phát triển chuỗi giá trị thông quan các hoạt động tập thể; hình thành hợp tác xã nông nghiệp.

Một số ý kiến của chuyên gia, đại biểu tại hội thảo cũng đề nghị TP ngoài việc xây dựng mô hình sản xuất cần chú trọng đến xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với những sản phẩm của nông dân, tổ hợp tác, HTX sản xuất theo quy trình sản xuất sạch như VietGAP, GloGAP nhằm giúp các sản phẩm này đủ sức cạnh tranh với thị trường. Mặt khác, có chính sách hỗ trợ cho người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp, cũng như chính sách đãi ngộ đối với các chuyên gia tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp…

Nâng cao giá trị, phát triển bền vững

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM Trần Ngọc Hổ cho biết: Hiện TPHCM đã và đang triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Theo đó, định hướng phát triển mô hình đơn vị sản xuất nông nghiệp cơ bản trên địa bàn TP từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo là tiếp tục phát triển mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại theo hướng giảm dần hộ có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời khuyến khích các hộ tham gia vào HTX trở thành thành viên của HTX để họ yên tâm sản xuất.

Mặt khác, TP xác định các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ổn định, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; xây dựng chuỗi liên kết giá trị nông sản với nhiều hình thức liên kết đa dạng, linh hoạt phù hợp với lợi thế từng địa bàn, từng vùng sản xuất, tập trung vào lĩnh vực sản xuất giống cây - con chất lượng cao. Bên cạnh đó, xây dựng cửa hàng tiện ích giới thiệu sản phẩm của HTX, thành viên HTX gắn với chương trình mỗi làng một sản phẩm tại 5 huyện ngoại thành; cũng như đề nghị UBND 5 huyện ngoại thành tập trung xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại đã được lựa chọn để làm cơ sở nhân rộng trên các địa bàn nông thôn của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội thảo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: Qua ý kiến tại hội thảo cho thấy, mô hình phát triển HTX là xu thế tất yếu. Bởi lẽ, theo xu thế thị trường đòi hỏi phải có một tổ chức HTX hoặc mô hình nào đó để tập hợp lại và tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, khi hình thành HTX sẽ đem lại lợi ích cho các hộ cá thể. Hiện nay, TPHCM có 230 tổ hợp tác nên cần phải nâng cấp tổ hợp tác thành lập HTX mới đảm bảo hiệu quả, lâu dài.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP, Liên minh HTX TP, UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích nâng cao nhận thức về lợi ích của các mô hình kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX. Đồng thời, các quận, huyện có kế hoạch tổ chức hội thảo mời các HTX hoạt động có hiệu quả báo cáo nhằm nhân rộng các mô hình để giải quyết nhu cầu đầu vào, đầu ra của các hộ chuyên về sản xuất nông nghiệp. Song song đó, tổ chức các chuyến tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, mô hình HTX tốt ở các tỉnh để vận dụng vào sản xuất nông nghiệp của TP.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ HTX nông nghiệp nâng cao năng lực hoạt động để tham gia hiệu quả chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ nông sản đầu ra. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP rà soát lại các chương trình liên quan đến phát triển nông nghiệp trên địa bàn TP để xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp cho phù hợp với TP; trong đó đặt ra vấn đề phát triển HTX, cũng như đưa ra những công việc phải làm cho từng giai đoạn, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, liên kết trường viện trong phát triển nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của TP cho phát triển nông nghiệp…

Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 23/10/2018

* Ngày 23/10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh TPHCM đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 148 học viên đối tượng là cán bộ trưởng (phó) phòng, ban và tương đương thuộc các sở, ngành TP. Trong 2 tuần học tập (23/10 - 9/11), học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… (Đỗ Linh)

* Sáng 23/10, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1 đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa về tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 cho 1.900 học sinh khối 10, khối 11 và khối 12 của  Trường THPT Trưng Vương Quận 1. Nội dung tuyên truyên gồm những quy định cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, những trường hợp miễn, hoãn… và định hướng một số nội dung về tuyển sinh quân sự. (Công Thành)

* Sáng 23/10, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X. Hội nghị được triển khai thông báo Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X và 16 giải pháp mà Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. (Đức Thiện)

Tin vắn ngày 22/10/2018

* Ngày 21/10, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị biểu dương 14 cán bộ Hội tiêu biểu năm 2018 và trao học bổng khuyến tài “1 + 1” cho 14 em học sinh, sinh viên; trao học bổng tài năng trẻ cho 20 học sinh, sinh viên. Các học sinh, sinh viên được trao học bổng đều đạt học lực khá – giỏi, 100% đạt đạo đức tốt. Đa số các em nhận học bổng thuộc diện đặc biệt khó khăn về kinh tế. Mức học bổng khuyến tài “1 + 1” và học bổng tài năng trẻ trao cho các em học sinh, sinh viên từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh tài trợ. (Thùy Linh)

* Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành cho biết: Để thực hiện việc đấu nối công trình phát triển tuyến ống D200 đường Nguyễn Huy Tự, Mai Thị Lựu, Quận 1, nên trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau các ngày 23, 24, 25, 26, 27, 28/10, toàn bộ khu vực phường Đa Kao, Quận 1 sẽ bị gián đoạn cung cấp nước. Công ty Cổ phần cấp nước Bến Thành mong các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp nước có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. (Đình Lý)

* Tối 21/10, Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức chương trình “Ngân mãi chuông vàng” đặc biệt kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương với vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh (tác giả: Việt Dung - Vĩnh Điền). Vở diễn có sự tham gia của 12 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” nhiều năm qua, là: NSƯT Hồ Ngọc Trinh, các nghệ sĩ Võ Minh Lâm, Thu Vân, Thanh Toàn, Mỹ Vân, Huyền Trang, Minh Hảo, Vũ Thành, Ngọc Bảy, Văn Mẹo…(Ng.Tuyết)

* Chiều 21/10, tại buổi bế mạc Đại hội giữa nhiệm kỳ V Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Việt Quế Sơn phát động đợt hoạt động cao điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X (diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2018). Bắt đầu với 10.000 thông điệp sinh viên TP gửi đến Đại hội X Hội Sinh viên Việt Nam tại trang: www.thongdiepsinhvien.vn. (Ng.Tuyết)