Thứ Bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp nâng cao năng lực hoạt động

Các đại biểu tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp trưng bày tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM tại hội thảo mô hình đơn vị sản xuất cơ bản của nông nghiệp TPHCM từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM tổ chức ngày 3/12.

Hình thành mô hình hợp tác xã nông nghiệp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, đến nay cùng với sự phát của các ngành, các lĩnh vực khác, ngành nông nghiệp TPHCM cũng có bước phát triển đáng kể. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2006 - 2010 tăng bình quân 3,85%/năm; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 5,57%. Đặc biệt, nhờ vào việc tăng cường chuyển đổi sang các cây trồng vật nuôi có hiệu quả cao, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa nên giá trị sản xuất bình quân đạt 410 triệu đồng/ha/năm… Đời sống, thu nhập của nông dân dần được nâng cao, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Góp ý cho ngành nông nghiệp TP, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông lâm TPHCM cho rằng: Đến nay, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng vẫn dựa vào hình thức cơ bản là nông hộ cá thể, nhỏ lẻ. Nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được thành lập nhưng không phát triển hoặc thậm chí phải giải thể, mặc dù có chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, với TPHCM, việc xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp là rất cần thiết để thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, để thực hiện được điều này, TPHCM cần giải quyết một số vấn đề như: Tuyên truyền nhằm xóa bỏ định kiến của nông dân về HTX; minh bạch tài sản thuộc quyền sở hữu tập thể và tư nhân khi nông dân tham gia vào HTX; HTX tập trung vào giải quyết những thất bại của nông dân; giải quyết rõ ràng tương quan lợi ích giữa nông dân với Ban Giám đốc HTX; xây dựng nhanh một HTX điển hình, chứng minh cho nông dân thấy lợi ích của họ khi tham gia HTX so với cá thể, để từ đó nông dân tự nguyện tham gia vào HTX…

Còn PGS.TS Trần Tiến Khai, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM phân tích: Hiện nay, nông nghiệp Việt Nam có 3 điểm yếu là sản xuất nhỏ, manh mún; không đảm bảo an toàn thực phẩm; kênh sản xuất - tiêu thụ không hình thành liên kết dọc hiện đại theo chuỗi giá trị. Do đó, để giải quyết vấn đề này, cần có giải pháp đưa hộ nông dân gắn kết với kinh doanh nông sản; trong đó cần quan tâm đến những mô hình kinh doanh nông sản cho phép nông dân nhỏ vận hành trong thị trường và tham gia vào phát triển chuỗi giá trị thông quan các hoạt động tập thể; hình thành hợp tác xã nông nghiệp.

Một số ý kiến của chuyên gia, đại biểu tại hội thảo cũng đề nghị TP ngoài việc xây dựng mô hình sản xuất cần chú trọng đến xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với những sản phẩm của nông dân, tổ hợp tác, HTX sản xuất theo quy trình sản xuất sạch như VietGAP, GloGAP nhằm giúp các sản phẩm này đủ sức cạnh tranh với thị trường. Mặt khác, có chính sách hỗ trợ cho người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp, cũng như chính sách đãi ngộ đối với các chuyên gia tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp…

Nâng cao giá trị, phát triển bền vững

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM Trần Ngọc Hổ cho biết: Hiện TPHCM đã và đang triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP. Theo đó, định hướng phát triển mô hình đơn vị sản xuất nông nghiệp cơ bản trên địa bàn TP từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo là tiếp tục phát triển mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại theo hướng giảm dần hộ có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời khuyến khích các hộ tham gia vào HTX trở thành thành viên của HTX để họ yên tâm sản xuất.

Mặt khác, TP xác định các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ổn định, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; xây dựng chuỗi liên kết giá trị nông sản với nhiều hình thức liên kết đa dạng, linh hoạt phù hợp với lợi thế từng địa bàn, từng vùng sản xuất, tập trung vào lĩnh vực sản xuất giống cây - con chất lượng cao. Bên cạnh đó, xây dựng cửa hàng tiện ích giới thiệu sản phẩm của HTX, thành viên HTX gắn với chương trình mỗi làng một sản phẩm tại 5 huyện ngoại thành; cũng như đề nghị UBND 5 huyện ngoại thành tập trung xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại đã được lựa chọn để làm cơ sở nhân rộng trên các địa bàn nông thôn của TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội thảo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhấn mạnh: Qua ý kiến tại hội thảo cho thấy, mô hình phát triển HTX là xu thế tất yếu. Bởi lẽ, theo xu thế thị trường đòi hỏi phải có một tổ chức HTX hoặc mô hình nào đó để tập hợp lại và tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, khi hình thành HTX sẽ đem lại lợi ích cho các hộ cá thể. Hiện nay, TPHCM có 230 tổ hợp tác nên cần phải nâng cấp tổ hợp tác thành lập HTX mới đảm bảo hiệu quả, lâu dài.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP, Liên minh HTX TP, UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích nâng cao nhận thức về lợi ích của các mô hình kinh tế tập thể, đặc biệt là HTX. Đồng thời, các quận, huyện có kế hoạch tổ chức hội thảo mời các HTX hoạt động có hiệu quả báo cáo nhằm nhân rộng các mô hình để giải quyết nhu cầu đầu vào, đầu ra của các hộ chuyên về sản xuất nông nghiệp. Song song đó, tổ chức các chuyến tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, mô hình HTX tốt ở các tỉnh để vận dụng vào sản xuất nông nghiệp của TP.

Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ HTX nông nghiệp nâng cao năng lực hoạt động để tham gia hiệu quả chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ nông sản đầu ra. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP rà soát lại các chương trình liên quan đến phát triển nông nghiệp trên địa bàn TP để xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp cho phù hợp với TP; trong đó đặt ra vấn đề phát triển HTX, cũng như đưa ra những công việc phải làm cho từng giai đoạn, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, liên kết trường viện trong phát triển nông nghiệp, chính sách hỗ trợ của TP cho phát triển nông nghiệp…

Đình Lý

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 15/12/2017

* Ngày 15/12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho hơn 270 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên 19 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối. (Quang Chí- Diệu Bình)* Ngày 15/12, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho hơn 270 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên 19 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối. (Quang Chí- Diệu Bình)

* UBND TPHCM vừa có văn bản giao UBND các quận - huyện chủ trì tổ chức lắp đặt thùng rác công cộng gần khu vực các nhà chờ xe buýt, nhằm phục vụ nhu cầu hành khách sử dụng và giao các đơn vị thực hiện dịch vụ công ích trên địa bàn quận - huyện trực tiếp quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sở Giao thông vận tải TP được giao chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND các quận - huyện để tổ chức khảo sát, lắp đặt phù hợp, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị. (Đình Lý) 

* Chiều 14/12, UBND huyện Bình Chánh tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2017 với tình huống giả định: đám cháy phát sinh tại bãi xe tầng hầm do chập hệ thống điện xe máy; tại khu vực có nhiều chất dễ cháy khiến đám cháy lan nhanh sang các khu vực liền kề. Khoảng 700 người đang có mặt trong trụ sở đang cháy; khoảng 20 người bị kẹt lại và có nguy cơ sụp đổ công trình. Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp lực lượng PCCC cơ sở, các lực lượng công an, quân sự, y tế, chữ thập đỏ điện lực, cấp nước tại địa phương để chữa cháy và cứu hộ. Sau hơn 20 phút, các nạn nhân mắc kẹt, các tài sản, trang thiết bị tại trụ sở được bảo vệ an toàn và dập tắt hoàn toàn đám cháy. (Tuyết Anh - Ngọc Minh Anh)

Tin vắn ngày 14/12/2017

* Tri ân khách hàng vào dịp cuối năm, Alpha Books tổ chức Hội sách cuối năm tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) từ ngày 14 đến 17/12 với nhiều ưu đãi: chương trình sách đồng giá từ 9.000 đến 30.000 đồng; giảm 20% giá bìa 10.000 đầu sách mới; 10.000 quyển sách mới được giảm lên đến 60% giá bìa; chương trình rút thăm may mắn cho hóa đơn từ 99.000 đồng trở lên với hơn 3.000 phần quà, trong đó phần quà đặc biệt là voucher mua sách Alpha Books trị giá 1 triệu đồng… (Ng.Tuyết)

* Cuộc thi Nét đẹp Sinh viên TPHCM lần IX - 2017 do Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức với chủ đề “Nét đẹp cộng đồng” đã thu hút hơn 100 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên cả nước dự thi. Trải qua vòng sơ khảo với các phần thi tự giới thiệu bản thân, trình diễn trang phục tự chọn, kiểm tra chỉ số hình thể, BTC đã chọn 40 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng sau. Vòng bán kết, chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2017. (Ng.Tuyết)

* Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ tổ chức chương trình “Tư vấn và phát phiếu khám bệnh miễn phí bệnh lý viêm khớp gout” vào sáng 17/12 tại Giảng đường A (lầu 3), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (số 215 Hồng Bàng, Quận 5, TPHCM). Chương trình tặng phiếu khám miễn phí bệnh gout cho 100 người đăng ký sớm nhất qua số điện thoại (028) 3952 5449 - (028) 3952 5422. (Nguyễn Nam)

Tin vắn ngày 13/12/2017

* Chiều 12/12, tại TPHCM, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Tại hội thảo, các ý kiến đánh giá nội dung Dự thảo đã được xây dựng theo hướng tạo điều kiện cho các trường thực hiện tự chủ. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá về vai trò của hội đồng trường đối với hoạt động của các trường đại học và đề xuất các quy định cụ thể để các trường đai học thực hiện tự chủ. (S.Hải)

* Thông tin từ Sở Y tế TPHCM ngày 13/12 cho biết, Bệnh viện Quận 9 vừa áp dụng quy trình báo động đỏ liên viện kịp thời cứu sống bệnh nhân chảy máu trong mổ không kiểm soát được. Nhận được tín hiệu báo động đỏ, ê-kíp trực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nhanh chóng đến Bệnh viện Quận 9 để cứu chữa cho bệnh nhân. Trên đường đi, các bác sĩ ngồi trên xe cứu thương liên lạc trực tiếp với kíp mổ của Bệnh viện Quận 9 và hướng dẫn kiểm soát máu chảy. Khi đến nơi, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp tham gia cứu chữa và nhanh chóng cầm máu cho bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tiên lượng phục hồi tốt. (S.Hải)