Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Ngọc Tuất phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MD)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/12, Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười. Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị.

Hội đồng nhân dân đã thông qua các Báo cáo, tờ trình về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân quận năm 2019 và chương trình công tác năm 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 và phương hướng năm 2020; kết quả công tác xét xử và công tác kiểm sát năm 2019, phương hướng năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận; công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 của UBMTTQVN quận. Đồng thời thông qua báo cáo kết quả trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín HĐND quận; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận; tờ trình thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán thu chi ngân sách năm 2020; tờ trình về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND quận ngày 24/7/2019 của Hội đồng nhân dân quận; tờ trình kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận về “Công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa trên địa bàn quận, giai đoạn 2017 - 2018”.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào các nội dung: công tác quản lý trật tự lòng lề đường, tiến độ thực hiện các dự án; việc cấp giấy phép xây dựng; tình hình tai nạn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn quận; tình trạng buôn bán gia cầm dọc các tuyến đường…

Hội đồng nhân dân quận đã thông qua 6 Nghị quyết. Đây là những quyết định quan trọng xác định, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng nhân dân quận trong thời gian tới, cụ thể hóa Nghị quyết của Quận ủy, là cơ sở để các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện, nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân quận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Hữu Chính, do nghỉ hưu.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Vũ Ngọc Tuất nhấn mạnh: Sau kỳ họp này đề nghị UBND quận, các ban ngành chức năng có kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện Nghị quyết của kỳ họp, nhất là thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác quản lý trật tự, đô thị, môi trường, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; xây dựng những biện pháp, giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội đã đề ra cũng như đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung trình cho HĐND trong kỳ họp này…

Mỹ Dung

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo