Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Thúc đẩy phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực tự chủ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, TPHCM tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề; tăng cường chuyển đổi số và đào tạo trực tuyến. Đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao để tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện kết hợp đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, ngoại ngữ… thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện hệ thống dự báo nhu cầu lao động và cập nhật, xây dựng dữ liệu mở về khung năng lực cho các ngành nghề, về lao động có kỹ năng nghề theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ đào tạo, nhất là những ngành nghề, kỹ năng mới để tiếp cận trình độ quốc tế và khu vực ASEAN. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối cung - cầu lao động để nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng lao động, bao gồm cả lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trở về nước để phát huy các thế mạnh của họ trong lao động, sản xuất và nâng cao thu nhập gắn với việc làm bền vững.

Mặt khác, rà soát, tổ chức, sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP theo hướng tinh gọn, hiệu quả; ổn định tổ chức, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được tổ chức, sắp xếp lại; thúc đẩy phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện Đề án quản lý mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của TP. Tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng các trường được lựa chọn xây dựng trường chất lượng cao, trường có nghề trọng điểm, gắn với các lĩnh vực mũi nhọn của TP thời gian tới như công nghệ thông tin - truyền thông - trí tuệ nhân tạo, tự động hóa - robot, y tế, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, du lịch.

Ngoài ra, tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp” trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền lương, tiền công cho người lao động dựa trên kỹ năng và năng lực hành nghề; tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc các chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo