Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Nguyện cống hiến hết mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 26/7, sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu trước Quốc hội và đồng bào cử tri, Nhân dân cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đồng chí nhận thức rằng đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân giao phó.

Trước đồng bào cử tri cả nước, trong giờ phút trang trọng, Thủ tướng  thành kính bày tỏ lòng biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã làm nên kỳ tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, để đất nước ta có được cơ đồ vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ giúp đỡ của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ tiền nhiệm; sự đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ của các đại biểu Quốc hội, của đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; của các nước bạn bè tổ chức quốc tế đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian vừa qua.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của Chính phủ, qua các thời kỳ, xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, năng động, đổi mới sáng tạo, thấm nhuần phương châm đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trước hết lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền lợi, lợi ích hợp, pháp nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Chính phủ sẽ chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, trong đó tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước thấu hiểu, chia sẻ với Nhân dân những khó khăn vất vả cả về tinh thần và vật chất khi phải tiến hành phong tỏa cách ly. Với tư tưởng chỉ đạo chống dịch như chống giặc, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, an ninh an toàn của Nhân dân, nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, triển khai các biện pháp linh hoạt sáng tạo, nhất là chiến lược vaccine, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc để chống dịch thành công. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, tiếp tục xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong Chính phủ và chính quyền các cấp. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước và quản lý xã hội, khuyến khích tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cống hiến đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo của các cấp.

Toàn cảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu Toàn cảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng cũng cho biết sẽ xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kiên quyết, kiên trì thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, hách dịch xa dân. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tháo gỡ theo thẩm quyền những rào cản điểm nghẽn về thể chế cơ chế, chính sách làm trì trệ các hoạt động của nền kinh tế. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trong mọi điều kiện, trên cơ sở phát huy cao độ, tinh thần tự lực, tự cường nội lực là cơ bản và quyết định, tranh thủ ngoại lực.

Chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác công tư, sử dụng nguồn lực nhà nước dẫn dắt kích hoạt các nguồn lực ngoài Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp. Tích cực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch công bằng bình đẳng cho các thành phần kinh tế. Tạo đột phá trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đồng bộ hiện đại nhưng có trọng tâm trọng điểm. Thực hiện tiến bộ công bằng xã hội hài hòa với phát triển kinh tế phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh và hạnh phúc.

Cũng theo Thủ tướng, chúng ta tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh con người. Trong tình hình hiện nay, cụ thể hóa thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Luật pháp quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và cá nhân Thủ tướng nguyện cống hiến hết mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo