Thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo

Sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế SRP. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn)  - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

Văn bản nêu rõ, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 23/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 tại Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020. Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương tại văn bản số 2101/BCT-XNK ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công thưong chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tài chính và các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo; trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các quy định pháp luật khác có liên quan, trước ngày 28/3/2020.

Trong khi chờ báo cáo đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành, yêu cầu tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới; đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi nghe Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ trưởng Bộ Công thương báo cáo. Bộ Công thương và các bộ, ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua.

Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh hiện nay.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo