Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Thủ Đức: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận

Bí thư Quận uỷ Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/12, Quận ủy quận Thủ Đức tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 24 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Nghị quyết số 28-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận uỷ, Chỉ tịch UBND quận; Phan Thị Kim Sinh, Phó Bí thư Quận uỷ.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Thọ Truyền đã triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết 28-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận uỷ. Trong đó, quận thực hiện nghiêm việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đang được giao quản lý, tạm quản lý theo chỉ đạo của UBND TP trên địa bàn quận. Đánh giá thực trạng, hiệu quả, mục đích sử dụng theo đúng quy định pháp luật; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước hiện nay. Lập danh mục nhà, đất trống, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án và chưa xác lập quyền sử dụng nhà nước trên địa bàn quận. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất do nhà nước quản lý trên địa bàn quận.

Đồng thời, tập trung rà soát, xác lập sở hữu nhà nước đối với nhà, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án chưa xác lập sở hữu nhà nước và quản lý chặt chẽ, không để bị lấn chiếm, chiếm dụng; kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận khi phát hiện nguồn nhà, đất vắng chủ, chưa xác lập sở hữu nhà nước hoặc dự án chậm triển khai trên địa bàn. Thời gian huyện thực hiện đến hết tháng 12/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu các phường và đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện việc kiểm kê, rà soát theo chỉ đạo; đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng, cho thuê, sử dụng không đúng mục đích đất công.

Minh Thiện

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo