Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020

Thủ Đức: Khẩn trương ban hành văn bản cụ thể về Đề án xây dựng đô thị thông minh

Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp lần thứ XIII

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/10, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Quận khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ XIII (kỳ họp chuyên đề) thông qua Nghị quyết về Đề án Xây dựng đô thị thông minh Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Đến dự có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Đặng Nguyễn Thanh Minh; Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Phan Thị Kim Sinh; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Trương Trung Kiên.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bàn bạc thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nội dung các Nghị quyết góp phần làm nên thành công kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND – UBND Quận đã thông qua chương trình kỳ họp thứ XIII HĐND Quận; báo cáo tóm tắt Đề án thành lập Thành phố Thủ Đức (trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 – 2021); tờ trình về việc sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức; tờ trình về Đề án xây dựng đô thị thông minh Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025. 

Ngoài ra, Ban Pháp chế HĐND Quận đã báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND Quận về việc sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Quận báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND Quận về Đề án xây dựng đô thị thông minh Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, Ban Pháp chế HĐND Quận cũng có các kiến nghị đối với UBND Quận, như: trong quá trình thực hiện Đề án Thành phố Thủ Đức, cần quan tâm đầu tư giải quyết các điểm ngập nước và ô nhiễm môi trường vì ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sinh hoạt, học tập, kinh doanh và sức khỏe, tính mạng của người dân và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu dân cư; kiến nghị đối với các Sở, ngành Thành phố cần có sự thống nhất trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị. Cần khẩn trương triển khai các dự án quy hoạch, tránh kéo dài gây lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Công tác ngăn chặn và xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép cần có giải pháp căn cơ hiệu quả để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo công tác quy hoạch trên địa bàn không bị phá vỡ.

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đều thống nhất với chủ trương thành lập Thành phố Thủ Đức và Đề án xây dựng đô thị thông minh Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về Đề án Xây dựng đô thị thông minh Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phan Thị Kim Sinh đề nghị Thường trực HĐND Quận phối hợp với UBND Quận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND Thành phố xem xét, trình HĐND Thành phố thông qua Đề án, Phương án về việc sắp xếp Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức đảm bảo quy định và đúng tiến độ đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu UBND Quận tích cực chỉ đạo các ngành, các phường tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu đúng và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện tốt chủ trương việc sắp xếp Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức. Đối với các Nghị quyết về Đề án xây dựng đô thị thông minh Quận Thủ Đức giai đoạn 2020 – 2025, HĐND Quận giao UBND Quận khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND Quận để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết đã đề ra.

Trần Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo