Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Thủ Đức: Đổi mới, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền miệng

Các đại biểu về dự hội nghị chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo TP Thủ Đức

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/5, Thành ủy Thủ Đức tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn TP Thủ Đức”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Ngọc, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức cho rằng, công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các đảng viên hoạt động trên các lĩnh vực đều phải làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng và trực tiếp tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm triển khai, quán triệt, thông tin kịp thời đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn; những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, người lao động, sinh viên trên địa bàn… Ngoài ra, tại hội nghị còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm nắm bắt kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động tuyên truyền miệng trên địa bàn thành phố Thủ Đức thời gian qua không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là ở cơ sở về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới phương thức công tác tuyên truyền miệng theo hướng đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền miệng; các cấp ủy, bí thư cấp ủy phải chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở để góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nắm tình hình trong nhân dân.

Chí Lộc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo