Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Thi đua cải cách hành chính phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính UBND Quận 3 hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 17/1/2020 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

Theo đó, TP phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gồm 21 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp của năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề TP phát động. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, tạo động lực để TP phát triển nhanh, bền vững.

Mặt khác, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ TP đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp, cách làm hay, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của TP và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

UBND TP yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể TP, quận, huyện, Tổng công ty, công ty, các cơ quan, đơn vị thuộc TP, Chủ tịch UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

UBND TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của TP. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các công trình, mô hình và nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

Cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp phối hợp tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng công sở văn minh sạch đẹp, an toàn; vận động nhân dân tích cực xây dựng khu phố, ấp văn hóa góp phần xây dựng “TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo