Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Thành ủy TPHCM chỉ thị: Tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

(Thanhuytphcm.vn) - Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, để khắc phục những tồn tại trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thời gian qua và phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong xây dựng và phát triển TP, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, các cơ quan hành chính Nhà nước định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo các quy tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với những vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật trong quá trình kiểm tra, xử lý. Trong trường hợp cần phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn cần có sự chuẩn bị chi tiết, đầy đủ các thông tin cung cấp cho báo chí.

Chỉ thị nêu rõ, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính thống về vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, không được đùn đẩy trách nhiệm.

Các đơn vị mở chuyên mục thông tin cung cấp cho báo chí trên Cổng thông tin điện tử TP, Công thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng để cơ quan báo chí khai thác. Kịp thời cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, khi xảy ra trường hợp đột xuất, bất thường liên quan đến các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Cùng với đó, chủ động xác minh làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật. Khi có căn cứ xác định thông tin báo chí đăng không đúng sự thật, có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng ký ý kiến phản hồi, cải chính theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời gửi văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc cải chính theo quy định.

Trường hợp thông qua thông tin phản ánh của báo chí phát hiện tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời theo Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP rà soát bổ sung, điều chỉnh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn TP cho phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn. Đảng đoàn HĐND TP lãnh đạo HĐND TP chỉ đạo các Ban HĐND TP tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đảng đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP và Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đối với Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy lãnh đạo UBND các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ tổ chức tập huấn cho người phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương nắm rõ các quy định liên quan đến công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thực hiện tốt chế độ quản lý và cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên báo chí tác nghiệp trên địa bàn, đơn vị.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo