Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Thành lập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về Kết luận của Thường trực Thành ủy về thành lập và vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo TPHCM.

Theo đó, Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương thành lập và vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo TP theo đề xuất của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Việc thành lập và vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo TP góp phần nêu cao vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức Hội Nhà báo TP trong đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định về nội dung, hỗ trợ các thủ tục cấp phép Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo TP hoạt động theo đúng quy định pháp luật; Giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP khẩn trương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tài chính thẩm định, xây dựng đề án, kinh phí vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo TP. Sở Tài chính bố trí kinh phí vận hành Trang thông tin điện tử tổng hợp vào chi phí thường xuyên của Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian bắt đầu từ năm 2021.

H.Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo