Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Thành lập TP Thủ Đức - thúc đẩy phát triển kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Quang cảnh phiên thảo luận tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp 10 Quốc hội khoá XIV, chiều 26/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên thảo luận.

Nghiên cứu, bổ sung những quy định mới, cơ chế, chính sách đặc thù

Báo cáo tờ trình về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Đề án tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM đã được nghiên cứu, xây dựng và đánh giá tác động kỹ lưỡng. Quá trình xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết, UBND TP và Bộ Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan Trung ương có liên quan, tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, hội nghị và nhận được sự tán thành của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM từ ngày 1/7/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng Nghị quyết của Quốc hội cần có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 để có thời gian chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức bầu cử đại biểu HĐND các cấp của TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 và các công việc khác.

Vì vậy, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho áp dụng xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn và bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2020 để Quốc hội xem xét và ban hành Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng  nhấn mạnh: Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết để quy định về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM nhằm cụ thể hóa các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. “TPHCM là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, là đầu tàu kinh tế của cả nước, có sức thu hút, lan tỏa đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Vì vậy, việc nghiên cứu để hình thành mô hình chính quyền đô thị phù hợp với đặc điểm, tính chất của một đô thị đặc biệt về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, dân cư, địa giới đơn vị hành chính của TPHCM là thực sự cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TP.”- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền TP thuộc TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhận thấy, hiện nay Chính phủ đã đồng ý về chủ trương xây dựng Đề án thành lập TP Thủ Đức là TP thuộc TPHCM với mục tiêu tạo bước đột phá, làm hạt nhân, tích cực tăng trưởng mới thúc đẩy phát triển kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua chủ trương này. Vì vậy, việc dự thảo Nghị quyết quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố thuộc TPHCM phù hợp, tạo cơ sở pháp lý để khi TPHCM được cấp có thẩm quyền thành lập TP trực thuộc có cơ sở xem xét, áp dụng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, phần liên quan đến tổ chức chính quyền tại TP thuộc TPHCM trong dự thảo Nghị quyết vẫn chưa có sự khác biệt so với các đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay. Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung những quy định mới, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội hơn của chính quyền TP trực thuộc so với chính quyền ở các quận hiện nay để có thể đáp ứng được mục tiêu và kỳ vọng đã đặt ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại điểm cầu TPHCM. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại điểm cầu TPHCM.

Mô hình chính quyền đô thị giúp cho quyết định nhanh hơn

Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Qua thảo luận, đa số các đại biểu tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết; về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND TPHCM; về nghiên cứu, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND TP để đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện, quyền dân chủ của người dân và việc kiểm soát quyền lực đối với chính quyền ở quận, phường; về tên gọi, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, UBND phường; về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền TP thuộc TP…

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho rằng hơn 6 năm, TPHCM với 10 địa phương khác đã chính thức thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường và khi thực hiện thí điểm đã mang lại hiệu quả như mong đợi của cử tri và nhân dân đồng thuận. Vì vậy, Quốc hội cần ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TPHCM) cho rằng với mật độ dân số lớn, các vấn đề phát sinh lớn, đòi hỏi phải xử lý nhanh, nếu xử lý chậm vấn đề gây thiệt hại cho người dân và nền kinh tế nên khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị giúp cho quyết định nhanh hơn. Cũng theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM đã hơn 6 năm thí điểm không tổ chức HĐND tại 24 quận, huyện; 259 phường nên những vấn đề lo lắng có thể phát sinh thì đã thử nghiệm 6 năm và  không phát sinh vấn đề lớn; đồng thời TP cũng như theo kinh nghiệm Trung ương hướng dẫn có đủ năng lực để khắc phục.

“So với 10 năm trước, ngoài cơ chế HĐND giám sát, đại biểu Quốc hội giám sát thì cho đến bây giờ TP có thêm 4 cơ chế mới để tăng quyền giám sát. Đó là, về mặt Đảng có quyết định 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218 về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” đã được triển khai từ năm 2013. TP còn có Quy định 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, đã yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải lắng nghe phản ánh của người dân trên báo chí, qua tiếp xúc cử tri, qua khiếu nại tố cáo…

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân phát biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM tại điểm cầu Bắc Kạn. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân phát biểu thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM tại điểm cầu Bắc Kạn.

“Thực tế, trong 33 tháng thực hiện, TP đã tiếp nhận gần 8.000 ý kiến của người dân, xử lý kịp thời gian 96%. Bình quân mỗi tháng tiếp nhận 239 ý kiến, mỗi ngày 8-9 ý kiến, qua đó TP xử lý cán bộ, mặc dù điều này không muốn làm. Trong 33 tháng vừa qua, bình quân 1 tháng, TP đã xử lý 10 đảng viên, 11 cán bộ, công chức có sai phạm do người dân phát hiện” – Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng TP đã có phương thức thực hiện đô thị thông minh, thông qua qua đó người dân thông qua điện thoại di động có thể nhắn tin, email để có thể báo cho chính quyền các cấp xử lý các vấn đề hàng ngày liên quan đến người dân và mỗi quận, huyện tiếp thu mỗi tháng hàng nghìn thông tin như vậy.

“Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy cùng rà soát và đồng bộ hoá việc giám sát, thanh tra, kiểm tra giám sát của 4 cơ quan Quốc hội, MTTQ, HĐND, các đoàn thể. Thông qua việc đồng bộ hoá này, việc tiếp thu ý kiến của người dân được chặt chẽ.”- Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Một số ý kiến cho rằng TPHCM được xem là một đại đô thị của cả nước với hơn 10 triệu người cư trú và khách vãng lai, là một TP hết sức năng động. TPHCM là 1 trong 10 tỉnh, thành đã thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và đã có những kết quả đáng trân trọng. Trên cơ sở sau khi phân bổ lại nhiệm vụ của HĐND TP có tính tiếp quản lại nhiệm vụ của HĐND cấp phường, cấp quận vẫn đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân. Những vấn đề của người dân sẽ được chú trọng giải quyết và nâng cao hơn bởi HĐND cấp TP. Qua nghị quyết này, TPHCM sẽ tinh gọn được bộ máy cấp phường, quận.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận vào chiều ngày 12/11/2020. Theo Chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đợt 2 Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2/11/2020 - 17/11/2020.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo