Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021 – 2025

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 25 thành viên, trong đó đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; đồng chí  Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP làm Phó Trưởng ban Thường trực. Các Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP; Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, Trưởng ban Thi đua – khen thưởng TP.

Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TPHCM gồm 32 thành viên, trong đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP làm Tổ trưởng. Các tổ phó gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; Lê Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Ban Tổ chức, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Theo Quyết định, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc triển khai Kế hoạch số 2021/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn khen thưởng về thành tích triển khai thực hiện phong trào thi đua sáng tạo và giải thưởng sáng tạo TP; Tham mưu UBND TP tổ chức giải thưởng sáng tạo cấp TP bao quát các lĩnh vực, xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của từng giai đoạn theo chủ trương của TP. Kịp thời ban hành Quy chế xét Giải thưởng TP phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của TP.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, quảng bá các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, dịch vụ sáng tạo đạt giải và vận động các nhà đầu tư, nhà tài trợ, các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ các công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm, dịch vụ sáng tạo đạt giải thưởng sáng tạo TP…

Đối với tổ giúp việc, tham mưu Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổ chức Phong trào thi đua sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo TP giai đoạn 2020 - 2030; định kỳ báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo từng giai đoạn, từng năm, công tác sơ kết, tổng kết và các giải pháp tổ chức triển khai phong trào thi đua sáng tạo cho Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, tham mưu xây dựng nội dung thi đua sáng tạo phù hợp với từng đối tượng tham gia theo từng lĩnh vực nhằm phát huy khả năng sáng kiến, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đưa phong trào thi đua sáng tạo trên địa bàn TP ngày càng phát triển, hiệu quả.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo