Thứ Bảy, ngày 22 tháng 1 năm 2022

Thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/1, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Chỉ đạo có 8 thành viên, do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm Trưởng ban; Vụ trưởng Vụ III Lê Hồng Lĩnh làm Phó ban Thường trực. Các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Cục I, II, III, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 cho các vụ, cục thuộc Thanh tra Chính phủ và thanh tra bộ, thanh tra tỉnh theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo, đôn đốc hoạt động thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra theo đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra; chỉ đạo việc tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra trên phạm vi toàn quốc trình Tổng Thanh tra Chính phủ; giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại quyết định này, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng thành lập Tổ Công tác để giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, gồm 9 người, do Vụ trưởng Vụ III Lê Hồng Lĩnh làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên, giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc để báo cáo Ban Chỉ đạo và giúp Ban Chỉ đạo xây dựng báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ, Thanh tra Chính phủ cho biết đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2022, trong đó, giao cơ quan này tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch tại Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, TPHCM, đồng thời, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Trên cơ sở đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, phê duyệt 3 cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội, UBND TPHCM; đồng thời, có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các cuộc thanh tra này ngay trong quý I/2022, đồng thời, sẽ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo