Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/5, Đảng bộ Phường 4, quận Tân Bình tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Phường 4 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quản lý đô thị… Cụ thể, về phát triển kinh tế, phường có 2.714 doanh nghiệp, tăng bình quân 19%/năm, số hộ kinh doanh 3.256 hộ, tăng bình quân 10%/năm; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 22,4%/năm (chỉ tiêu 20%/năm); thu thuế nộp ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu được quận giao. Thực hiện 12 công trình với tổng kinh phí 7.375 triệu đồng. Trong đó, Nhân dân tham gia đóng góp 1.054 triệu đồng.

Công tác phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được chú trọng. Phường duy trì đạt chuẩn quốc gia về công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục ở 3 bậc học phổ thông. Hàng năm, đảm bảo huy động 100% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp một. Xây dựng mới 3 trường học (Mầm non 4; Mầm non Tân Sơn Nhất và Trung học cơ sở Âu Lạc). Thực hiện tốt chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, đến nay, phường còn 20 hộ nghèo và 56 hộ cận nghèo (đầu nhiệm kỳ là 90 hộ nghèo, 74 hộ cận nghèo). Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ phường chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức hội thi tìm hiểu về Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 4 giai đoạn 1930 - 2015; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, cách làm hay tạo sức lan tỏa trong Nhân dân. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, đã phát triển 53/40 đảng viên, đạt tỷ lệ 132% so với Nghị quyết đề ra.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Xuân Tiến đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Trọng tâm là kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ, đảng viên, chú trọng cả kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa mới gồm 13 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lại Văn Tùng tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phường 4, quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo