Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTT-DL Lương Văn Nhiền phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức Hội nghị lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ VHTT-DL chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ khối và cấp ủy cơ sở đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố theo hướng thiết thực, hiệu quả; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng và quan tâm tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 31 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở Đảng vẫn còn một số mặt hạn chế: một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức cho công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đề nghị kết nạp Đảng; việc quản lý nề nếp sinh hoạt Đảng của đảng viên ở một vài chi bộ chưa chặt chẽ. Nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa bám sát Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn 02-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Lương Văn Nhiền nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Khối tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, chuẩn bị các bước triển khai thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo