Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ (*)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Thanh Vũ

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/1, tại TPHCM đã diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM trân trọng giới thiệu Tham luận của đồng chí Tất Thành Cang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Qua nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, chúng tôi thống nhất cao. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2017, chúng tôi rút ra một số vấn đề trọng tâm sau đây: 

1. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố; chỉ đạo cải tiến quy trình kiểm tra, giám sát theo hướng sâu hơn, sát thực tế hơn; chủ động khảo sát, nắm tình hình, mời chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát. Việc xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có chọn lọc hơn; bên cạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố; kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực quản lý Nhà nước dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như: công tác cán bộ; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,… Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Đảng, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, sử dụng tài sản công (quản lý và sử dụng mặt bằng, nhà, đất,…), việc thực hiện các dự án đầu tư công (theo hình thức PPP, BT, BOT,…).

- Đối với một số trường hợp đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (thuộc Đảng bộ Quận 3, Đảng bộ Quận 7), Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp, hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới chỉ đạo xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp này. Từ thực tiễn đó, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có văn bản hướng dẫn chung đối với các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý đối với các trường hợp đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung ở cấp cơ sở, nhất là ở chi bộ.

2. Về xem xét, thi hành kỷ luật đảng: trong năm 2017, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng (tăng 03 trường hợp so với năm 2016) bằng hình thức khiển trách và 08 đảng viên (tăng 04 trường hợp so với năm 2016) bằng hình thức khiển trách 03 trường hợp, cảnh cáo 02 trường hợp; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 03 trường hợp; trong đó, Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 03 đồng chí Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật đối với 447 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với 16 đảng viên (tăng 07 đảng viên so với năm 2016); ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thi hành kỷ luật đảng đối với 149 đảng viên.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét, xử lý đối với 113 nội dung, vụ việc phát sinh, trong đó có một số vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm như:

Tại Quận ủy Tân Phú: qua kiểm tra, giám sát, kết luận có một số vi phạm như: Ban Thường vụ Quận ủy thiếu kiểm tra, giám sát, không chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận báo cáo về công tác bồi thường, nên thiếu thông tin về sai phạm trong công tác tài chính dẫn đến không phát hiện, không chỉ đạo kịp thời Ủy ban nhân dân quận chấn chỉnh các sai phạm tại Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận, gây thất thoát kinh phí bồi thường nghiêm trọng; không nắm vững, thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, dẫn đến bố trí sai lầm cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên[1]. Đối tượng vi phạm tham ô nghiêm trọng về tài chính, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để truy tố, xét xử thời gian tới.

+ Tại Quận ủy Quận 7: qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận một số cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Quận 7 thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, ban hành văn bản sai quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, tạo điều kiện cho việc thực hiện 02 công trình xây dựng trái phép với quy mô lớn, lấn chiếm rạch trái phép, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng, gây hậu quả khó khắc phục, làm giảm sút lòng tin của người dân đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên[2]; đồng thời chỉ đạo Quận ủy Quận 7 thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 07 đảng viên.

Tại Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và một số tổ chức đảng, cấp ủy viên và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở có vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; thực hiện không đúng quy trình, quy định về công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; nhiều cán bộ, đảng viên Thanh tra Sở vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quy định trong hoạt động thanh tra. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên[3].                          

Tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố: căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối đã có hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định, quy trình nghiệp vụ tài chính, để xảy ra nhiều vi phạm về tài chính, làm thất thoát kinh phí của đơn vị. Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên[4].

Tại Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng: căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ Khối, quy định, quy chế về công tác cán bộ, quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng bộ Khối; chưa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Đảng ủy Khối; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên[5].

Từ kết quả xem xét, xử lý đối với các vụ việc nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức rằng sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Trung ương đã có tác động lan tỏa đến các tỉnh, thành ủy và cấp ủy đảng trong cả nước. Do đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chuyển biến rõ nét Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là các địa bàn, lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý Nhà nước nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, tham nhũng. Đối với các trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật đảng đã nghiêm túc chấp hành các quyết định của tổ chức đảng, đang tập trung nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, của cá nhân tại địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách. Ban Thường vụ Thành ủy đã rút ra những bài học đau xót về công tác cán bộ, về giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; về sự công tâm, khách quan, trong xem xét, xử lý sai phạm, khẳng định không có vùng cấm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “chạy chức, chạy quyền”, các trường hợp bố trí cán bộ sai quy định, có biểu hiện “lợi ích nhóm”,… gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; để mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện vai trò nêu gương, khép mình vào tổ chức, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức các hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề để đúc kết kinh nghiệm thực tiễn như: chuyên đề về công tác kiểm tra tài chính đảng, tài chính, tài sản công; chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; chuyên đề về công tác giải quyết tố cáo trong Đảng. Thông qua đó, đã phân tích rõ thực trạng và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác trên, giúp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban - ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định và tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước để chấn chỉnh điều hành chung; cấp ủy đảng có thêm kinh nghiệm, cách làm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện đúng Quy chế làm việc của cấp ủy, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2018, theo định hướng chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố. Bốn nội dung trọng tâm tập trung lãnh đạo thực hiện là:

Một, triển khai và thực hiện có hiệu quả quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý cán bộ, công chức và tổ chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật và chức trách công vụ qua 04 nguồn tin (hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; phản ánh của cử tri; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phản ánh của cơ quan báo chí). Ban Thường vụ Thành ủy xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để làm chuyển biến rõ nét trong phát huy vai trò giám sát của nhân dân và công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để xem xét, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, vi phạm pháp luật, chức trách, đạo đức trong thực thi công vụ.

Hai, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát một số nội dung, lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố như: Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc thực hiện tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện công tác quản lý đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP) của thành phố; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; về quản lý và sử dụng tài sản công; việc thực hiện công tác cán bộ...

Ba, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết các vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt các cấp của Đảng bộ thành phố phải thường xuyên lắng nghe các ý kiến góp ý của nhân dân. Định kỳ, tổ chức gặp gỡ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Từ đó, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, nhất là các vấn đề, vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, nổi cộm kéo dài; một số lĩnh vực chậm chuyển biến ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân thành phố như: tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,…

Bốn, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đảm bảo có phẩm chất chính trị, giới thiệu, lựa chọn người cán bộ có đức, có tài, có tâm hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân để đáp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “chạy chức, chạy quyền”, các trường hợp bố trí cán bộ sai quy định, có biểu hiện “lợi ích nhóm”,… gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đối với cán bộ ngành Kiểm tra của Đảng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, quan tâm thực hiện việc luân chuyển cán bộ kiểm tra sang các ngành, các cấp và ngược lại để đào tạo, bồi dưỡng; tuyển dụng đội ngũ kiểm tra giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng, trong sáng về đạo đức, am tường một số lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật; thường xuyên, định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo các kiến thức chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm của Ngành Kiểm tra của Đảng trong tình hình mới.

Để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự tập trung chỉ đạo của Thành ủy thành phố, không thể thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố nói chung, ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố nói riêng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các đồng chí để Ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm, thực hiện đầy đủ, toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố.

Tất Thành Cang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

---------------------------------

[1]  Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; thi hành kỷ luật kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với: đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận; thi hành kỷ luật kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

[2] - Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Lê Trọng Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nguyên Bí thư Quận ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7; Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Hồ Thái Thành, Quận ủy viên, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 7 giai đoạn 2012 (từ tháng 4 năm 2017).

      - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Dương Minh Thùy, Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị thành phố, nguyên Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, phụ trách lĩnh vực đô thị (giai đoạn 2012, từ tháng 01 năm 2015); kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Lâm Thị Kim Thanh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, quận 7.

[3] - Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010 - 2015; kỷ luật Cảnh cáo đối với đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 02 năm 2016), nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 02 năm 2016); Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Huỳnh Tấn Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở; nguyên Bí thư chi bộ Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

   - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Lê Trọng Sang, Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở (từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 8 năm 2014, nhiệm kỳ 2010 - 2015), nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

[4] -  Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015; Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư chi bộ cơ quan (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối; phụ trách kế toán nhiệm kỳ 2010 - 2015).

    - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với 02 đảng viên gồm đồng chí Mai Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đồng chí Phan Trung Dương, nguyên quyền Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015; Khiển trách đồng chí Lê Văn Quang, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 (nguyên Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015). 

[5] Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thị Bình Sơn, đảng viên, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng cơ quan Đảng ủy Khối.

(*) Tựa đề do Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM đặt

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 26/9/2018

* Sáng 26/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TPHCM khai giảng khóa 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho gần 200 học viên đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở 24 quận, huyện. Trong thời gian học tập, học viên  nghiên cứu một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia; nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh;… (Đỗ Linh)

* Ngày 26/9, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết: Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.551 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt là 25,170 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện và lập biên bản vi phạm 1.429 vụ vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với số tiền xử phạt là 1,9 tỷ đồng. (Đình Lý)

* Ngày 26/9, Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM phối hợp với Hội LHPN Việt Nam TP tiến hành bàn giao 3 "Mái ấm tình thương" cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, gồm: bà Đặng Thị Phụng, ngụ ở ấp 1, xã Khánh Tiến; Trung úy Danh Phi Lil, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm và Trung úy Danh Duy Tân, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Năm Căn, BĐBP tỉnh Cà Mau. Mỗi căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy BĐBP TP và Hội LHPN Việt Nam TPHCM hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí xây dựng do hai đơn vị vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn TPHCM tài trợ. (Nguyễn Đức Thắng)

* Ngày 25/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 31, 32 năm 2018 cho 209 học viên là cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức Đại học Y dược TPHCM. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã mở 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài khối, góp phần thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý. (Nguyên Bình)

* Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết: Từ nay đến ngày 30/12/2018, TP sẽ hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn nhằm phục vụ thi công xây dựng công trình duy tu, sửa chữa kè Khu dân cư Bình An thuộc phường Bình An, Quận 2. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường. (Đình Lý)

 * Chiều 25/9, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) đã sơ kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP – AN) cho sinh viên từ năm 2015 đến nay. Theo báo cáo, mỗi năm Trung tâm tổ chức giáo dục QP – AN cho 35.000 sinh viên của 16 trường đại học, 4 trường cao đẳng trong khu vực. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên tại nhiều địa danh lịch sử như: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Vùng 2 Hải quân (Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Trung đoàn 152 (Đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Sư đoàn 5, Quân khu 7 (Châu Thành, Tây Ninh)... (Hữu Mạo)

Tin vắn ngày 25/9/2018

* Sáng 25/9, UBND Quận 1 tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018. Tham gia hội thi có 10 đội với 30 thí sinh là hòa giải viên cơ sở đến từ UBND 10 phường, tranh tài ở 3 phần thi: Giới thiệu, kiến thức và tiểu phẩm. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội UBND phường Cô Giang, giải Nhì thuộc về đội UBND phường Tân Định, giải Ba thuộc về đội UBND phường Nguyễn Thái Bình. (Ngọc Tiến)

* Sáng 25/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cho hơn 400 bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên huyện, cán bộ phụ trách Tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ sở,... Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được cung cấp thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; kỹ năng phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng Internet… (Thanh Bình)

* Mùa trung thu 2018, Thành đoàn TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” tặng quà, tổ chức sân chơi, giao lưu văn nghệ cho hơn 1.500 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dạy tại: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Làng Thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức), Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng trẻ SOS Gò Vấp (quận Gò Vấp), Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh). (Ng.Tuyết)

* UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tăng cường công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…; nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao. Công an TP có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. (Đình Lý)

* Từ 22 đến 25/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức hội thi bắn đạn thật cho Lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân các đơn vị, địa phương trong quân khu. Trong thời gian hội thi, vận động viên tham gia tranh tài các nội dung như: Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa; thực hành bắn đạn thật các loại mục tiêu trên không bài 3a, bắn mục tiêu bóng neo cố định,… Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trung đội phòng không LLVT TPHCM. (Đỗ Linh).