Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Tập trung các giải pháp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể tặng hoa chúc mừng đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/9, Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự có đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Đảng - Đoàn thể.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Ban Tổ chức Quận ủy làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy quận nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng dẫn tổ chức thực hiện tinh giảm biên chế; cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sắp xếp phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của Chi bộ tiếp tục được nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực công tác. Chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên thông qua việc học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ đảng viên tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ xác định mục tiêu “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Chi bộ đề ra 4 chỉ tiêu, 17 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; lãnh đạo đảng viên Chi bộ hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu tham mưu thực hiện theo Nghị quyết Đảng bộ quận hằng năm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn hằng năm, giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội dành thời gian thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kết nạp đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Triệu Lệ Khánh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Chi bộ Ban Tổ chức đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 cán bộ, đảng viên Chi bộ cần nâng cao việc phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng quy hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác cán bộ. Tham mưu các giải pháp giúp Ban Thường vụ Quận ủy triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác chính sách cho đảng viên, nhất là đảng viên ốm, qua đời…

Đại hội đã bầu đồng chí Lương Nguyễn Quốc Hải tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Quý Ly, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo