Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

Tập huấn chuyên đề Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi tập huấn chuyên đề Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/5, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Quận Đoàn quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa; đại diện phòng Văn hóa và Thông tin, Quận Đoàn; cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Văn hóa, Quận đoàn; công chức Văn hóa và Thông tin, đoàn viên, Trưởng các khu phố, cán bộ quản lý trực tiếp Nhà văn hóa và điểm sinh hoạt văn hóa phường.

Hội nghị giới thiệu về sự cần thiết của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; các yếu tố cấu thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vữn; đồng thời, phát huy những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, truyền thông, báo chí.

Qua đó, giúp người làm công tác tuyên truyền hiểu rõ hơn về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở; đồng thời, phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TPHCM với những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố, con người TPHCM, xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. 

Võ Thị Giang Tây

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo