Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Tạo không gian rộng mở để người dân tham gia quyết định chính sách và thực hiện hiệu quả

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 16/7, Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, phải phát huy tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong lịch sử dân tộc và trong thời đại Hồ Chí Minh. Chủ thể của công tác dân vận chính quyền là cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, đối tượng là nhân dân và phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, phải xác định đúng mục tiêu và đúng đối tượng trong công tác dân vận của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, đó là nhân dân và phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng cho rằng, xây dựng chính quyền kiến tạo và dân vận kiến tạo, tạo ra thể chế mạnh, bộ máy chính quyền tinh gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Không chỉ xây dựng dân vận kiến tạo mà phải xây dựng chính quyền kiến tạo, hướng đến phục vụ tốt người dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Báo cáo kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và quyết liệt, đồng bộ hơn trong triển khai, thực hiện. Kết quả đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp được nâng lên. Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực…

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện, đưa ra nhiều giải pháp, mô hình “Dân vận khéo” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc; dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện trong cả hệ thống chính trị và đạt kết quả tốt…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cho rằng, 6 nội dung của công tác dân vận chính quyền đã có được những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Hình ảnh của người cán bộ, công chức đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn trong mắt người dân và người dân cũng đã tham gia tích cực vào công tác đánh giá chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Dẫn ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác dân vận chính quyền phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, người ở vị trí nào thì phải thực hiện hiện tốt nhiệm vụ ở vị trí đó và phải làm hết lòng để phục vụ người dân, làm tốt nhiệm vụ của mình chính là đã thực hiện tốt công tác dân vận, làm tốt công tác phục vụ nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền. Tạo động lực để người dân tham gia, phát huy quyền làm chủ của mình, tạo không gian rộng mở để người dân tham gia quyết định chính sách và thực hiện chính sách đó một cách hiệu quả. Đồng thời, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay, những mô hình dân vận khéo, tạo sức lan tỏa để người dân, doanh nghiệp thấy những điều tốt đẹp, người dân thêm tin vào chính quyền.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo