Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Tạo động lực cho các dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh trao Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động công tác dân tộc huyện Cần Giờ. Ảnh: Lam Khuê

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 31/7, UBND huyện Cần Giờ tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự có Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM Tăng Cẩm Vinh.

Trong nhiệm kỳ qua, UBND huyện Cần Giờ đã chủ động nguồn lực từ ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội để triển khai công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức, cách làm đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Huyện cũng thực hiện nhiều giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.

Từ năm 2014 đến nay, huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 61 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 2,24 tỷ đồng; cấp 1.059 lượt thẻ bảo hiểm y tế với số tiền 753 triệu đồng; đào tạo nghề cho 17 lao động, giới thiệu việc làm cho 137 lao động là người dân tộc thiểu số. Đầu năm 2014, huyện Cần Giờ có 95 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm 0,51% tổng số hộ dân và 40 hộ cận nghèo, chiếm 0,21% tổng số hộ dân của toàn huyện. Đến nay, số hộ nghèo còn 19 hộ, chiếm 0,1% tổng số hộ dân và 51 hộ cận nghèo, chiếm 0,27% tổng số hộ dân của huyện.

Về công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 8 người dân tộc thiểu số đang tham gia công tác ở các ngành, các lĩnh vực thuộc chính quyền huyện, xã, thị trấn; 3 người dân tộc thiểu số tham gia tổ chức Đảng; 112 người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức hội quần chúng, chiếm 23% số người dân tộc thiểu số.

Thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội TP, Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh đề nghị UBND huyện Cần Giờ tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc vào quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác vận động nhân dân trên địa bàn huyện; tăng cường mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư, phát triển, giúp đỡ đồng bào dân tộc bằng những giải pháp hiệu quả, thiết thực như: trao tặng phương tiện làm ăn, đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm, thay vì chỉ trợ cấp khó khăn, tặng quà, góp phần hỗ trợ đồng bào tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần quan tâm tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị nơi có đông đồng bào dân tộc. Tăng cường bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực, tâm huyết vào cấp ủy, chính quyền và giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu dân cử, tham gia ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể của huyện, xã, thị trấn; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ban Dân tộc TP trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; UBND huyện Cần Giờ tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 12 cá nhân là người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động công tác dân tộc.

* Sáng 31/7, UBND Quận 4 tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đến dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Duy Tân, Bí thư Quận ủy Trần Hoàng Danh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Duy Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 4 lần thứ II Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Duy Tân tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 4 lần thứ II

Trong nhiệm kỳ qua, UBND Quận 4 đã triển khai đồng bộ và có nhiều giải pháp tích cực, đã tạo được sự lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu không chỉ đối với đồng bào dân tộc thiểu số mà còn đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Qua đó, góp phần đưa đời sống văn hoá tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc, đặc biệt là văn hoá các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển mới về quy mô cũng như chiều sâu. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận và phường đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường sâu sát cơ sở để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, phát huy vai trò nòng cốt của những người uy tín, tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân đồng bào dân tộc.

Thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội TP, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Nguyễn Duy Tân đề nghị Quận 4 cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho đồng bào dân tộc; quan tâm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hóc Môn lần thứ II Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hóc Môn lần thứ II

* Cùng ngày, UBND huyện Hóc Môn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh; Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng đến dự.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác an sinh xã hội được xem là thành tích nổi bật gắn với sự phát triển kinh tế và nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc qua việc duy trì các lễ hội mang tính truyền thống, các loại hình văn hóa văn nghệ tiêu biểu đã đáp ứng những nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần đảm bảo đời sống tinh thần; từ đó tạo động lực cho đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Huyện Hóc Môn đã không ngừng quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ học vấn, tạo điều kiện vay vốn kinh doanh, giải quyết việc làm, do đó mức sống của người dân ngày được nâng cao, số hộ nghèo giảm đáng kể. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc được cấp ủy các cơ sở quan tâm thực hiện. Đến nay, Đảng bộ huyện Hóc Môn có 51 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội TP, Phó Trưởng ban Dân tộc TP Tăng Cẩm Vinh đề nghị UBND huyện Hóc Môn tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc vào quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác vận động nhân dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống của từng dân tộc. Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 10 đại biểu tiêu biểu các dân tộc tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ngày 31/7, UBND quận Tân Bình tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số quận lần thứ II – năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Trưởng Ban Dân tộc TPHCM Huỳnh Văn Hồng Ngọc và Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Lê Thị Kim Hồng đã đến dự.

Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của UBND quận Tân Bình. Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của UBND quận Tân Bình.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ quận đến phường luôn quan tâm và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho vay vốn làm ăn, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, vì vậy nhiều hộ gia đình đã có cuộc sống khá hơn trước; đồng bào các dân tộc thiểu số yên tâm trong cuộc sống, ý thức về quyền và nghĩa vụ của người dân ngày được nâng lên.

Đáng chú ý, công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa, Chăm, Khmer như: Tết cổ truyền, giữ gìn các di tích, di sản đình, chùa, các lễ hội và ẩm thực luôn được các cấp chính quyền quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, hội nghị để lưu truyền cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc trùng tu, tôn tạo.

Ngoài ra, công tác giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ðời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư và phát triển, đáp ứng kịp thời những nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo.

Thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội TP, Trưởng Ban Dân tộc TPHCM Huỳnh Văn Hồng Ngọc yêu cầu quận Tân Bình tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực; quan tâm giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Cấp ủy các cấp của quận Tân Bình cần phát huy vai trò người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, Ban Dân tộc TP trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND quận tặng Giấy khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân là người dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động công tác dân tộc.

Long Hồ - Lam Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo