Thứ Sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh

Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan Hồ Ngọc Phan phát biểu tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/10, tại TPHCM, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan phối hợp tổ chức hội thảo phổ biến các quy định pháp luật mới về quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan Hồ Ngọc Phan cho biết: Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi tối đa, tốt nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hợp pháp; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ những rủi ro trong lĩnh vực hải quan, từng bước nâng cao mức độ tuân thủ, tính tuân thủ của các doanh nghiệp (DN), từ năm 2006, ngành hải quan đã áp dụng đưa vào quản lý rủi ro theo khuyến nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Qua 15 năm áp dụng quản lý rủi ro trong lĩnh vực hải quan đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận.

Cụ thể, tỷ lệ phân luồng kiểm tra (luồng đỏ) đã giảm một cách đáng kể, nếu so với chiến lược năm 2020 của ngành hải quan thì đã vượt. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của ngành, trong thời gian tới tiếp tục giảm tỷ lệ này xuống nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN. Bên cạnh đó, ngành hải quan xây dựng những hệ thống phân luồng tự động để đảm bảo tính khách quan, đảm bảo tính minh bạch và nhanh chóng cho DN.

Tuy nhiên, trong thời gian qua bộc lộ một số hạn chế về quy định, cũng như công tác triển khai. Bởi lẽ, đất nước đang phát triển, tình huống thực tế xảy ra nhiều, văn bản sửa đổi nhiều. Do vậy, nhận thức được những thay đổi đó tác động đến vấn đề quản lý rủi ro, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan, ngành hải quan cũng nhận thức thay đổi những quy định để đáp ứng thực tiễn hoạt động xuất nhập cảnh. Vì vậy, Bộ Tài chính, cơ quan hải quan đã nghiên cứu và tháng 11/2019 ban hành Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, một số nội dung ngành hải quan đã triển khai để đáp ứng mong đợi của cộng đồng DN, với mục tiêu thông tư ra đời tạo điều kiện hơn nữa cho DN.

Quang cảnh hội thảo Quang cảnh hội thảo

Cũng tại hội thảo, ông Alistair Gall, chuyên gia cao cấp về tạo thuận lợi thương mại - Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ đánh giá: Chính phủ Việt Nam và Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực cải cách hành chính và cải cách quản lý theo Nghị quyết 19 và 02. Đặc biệt, việc áp dụng quản lý rủi ro trong thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã tạo nền tảng quan trọng cho bước đột phá cải cách hải quan. Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, song vẫn cần cải cách hành chính trong một số lĩnh vực chính. Ví dụ, Nghị quyết 19 yêu cầu Bộ Tài chính công bố tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của các DN. Để giải quyết một số bất cập còn tồn tại và để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã xây dựng Thông tư về Quản lý rủi ro trong hoạt động hải quan. Đây là quy định đầu tiên trong lĩnh vực Quản lý rủi ro.

Theo ông Alistair Gall, việc ban hành Thông tư này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch trong khuôn khổ pháp lý cho Hải quan mà còn tăng cường năng lực của Hải quan trong các thủ tục hoạt động cốt lõi, chẳng hạn như quản lý và thực thi đối với các giao dịch, tờ khai và DN có rủi ro cao hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và khen thưởng các DN tuân thủ. Điều này góp phần vào nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO và đáp ứng các yêu cầu của Công ước Kyoto sửa đổi của WCO và Luật Hải quan 2014 về các vấn đề chính xung quanh quản lý rủi ro trong quản lý hải quan.

Đình Lý 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo