Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh

TPHCM tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/7, Sở Giao thông vận tải TPHCM có chỉ đạo về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TPHCM đề nghị Cảng vụ Hàng hải TPHCM, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, Trung tâm Quản lý đường thủy, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung có liên quan theo hướng dẫn cụ thể.

Đồng thời, giao Phòng Quản lý Đường thủy phối hợp Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ của Sở, giải quyết cấp giấy nhận diện phương tiện thủy nội địa (mã QRCode) để tạo điều kiện ưu tiên lưu thông khi qua các khu vực kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải TPHCM đề nghị Cảng vụ Hàng hải TPHCM, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong, Trung tâm Quản lý đường thủy, Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM, Thanh tra Sở Giao thông vận tải triển khai đến trực tiếp từng chủ khai thác, chủ các cảng biển, cảng - bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến phà và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng đường thủy trên địa bàn TP để biết, thực hiện.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo