Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Tạo bước chuyển biến thực sự ở đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 7/4, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đến dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên…

Tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng chí yêu cầu, để Văn kiện Đại hội và các Văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn cần chú ý tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự nhận thức đúng đắn của cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nhấn mạnh ngay sau hội nghị này các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thực sự ở đơn vị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức nghiêm túc, hiệu quả Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động của đơn vị; báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và đợt sinh hoạt chính trị (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 29/4/2022.

Trương Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo