Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Tăng tốc, quyết liệt triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết, đánh giá 18 tháng triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 diễn ra ngày 22/6.

Cần chính sách đột phá thu hút doanh nghiệp tham gia xây dựng ĐTTM

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Qua 18 tháng nỗ lực triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành ĐTTM, TPHCM đã đạt được những thành quả vượt bậc, mang đến hiệu quả, lợi ích cho người dân trong giai đoạn đầu của đề án. Đồng thời cho biết, trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục tập trung nỗ lực hơn nữa vào công tác triển khai xây dựng ĐTTM, song song với việc xây dựng Khu đô thị sáng tạo, trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hỗ trợ TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, vì mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Là một trong những quận, huyện được chọn thí điểm triển khai Đề án xây dựng ĐTTM, Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết: Trong thời gian tới, quận tiếp tục mời gọi các đơn vị tư vấn, chuyên gia công nghệ thông tin giới thiệu các sản phẩm công nghệ phù hợp với mục tiêu xây dựng ĐTTM tại Quận 1; hoàn thiện hệ thống camera an ninh thông minh; thí điểm tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy; triển khai hệ thống điều hành an toàn thông tin mạng.

Còn Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Trần Quang Lâm cho hay: Trong thời gian tới, Sở tập trung khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông tập trung; tối ưu hóa mạng lưới đèn của 188 chốt đèn tín hiệu giao thông khu vực trung tâm TP. Tăng cường sử dụng mô hình mô phỏng giao thông trong dự báo nhu cầu giao thông. Đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong giao thông. Tăng cường công tác xử phạt “nguội” các hành vi vi phạm an toàn giao thông thông qua các thiết bị chuyên dụng. Hoàn thiện và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành giao thông trên cơ sở ứng dụng hệ thống GIS, số hóa các dữ liệu chuyên ngành. 

Toàn cảnh hội nghị sơ kết, đánh giá 18 tháng triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Toàn cảnh hội nghị sơ kết, đánh giá 18 tháng triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh (ĐTTM) giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Tập đoàn Viettel Ngô Vĩnh Quý, đề xuất TPHCM đề ra các chính sách đột phá nhiều hơn nữa cho các doanh nghiệp có cơ hội tham gia đầu tư trước các dự án liên quan đến Đề án ĐTTM theo hình thức xã hội hóa.

Nâng cao trình độ người dân để sử dụng các dịch vụ đã số hóa

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết: TPHCM là địa phương duyệt Đề án xây dựng TPHCM trở thành ĐTTM sớm trong cả nước. Do đây là vấn đề mới, chưa có thực tiễn nên khi bắt đầu cũng thấy “quá sức”. Tuy nhiên, TPHCM xác định đổi mới quản lý gắn với ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp khả thi để phát triển TP.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Đề án ĐTTM có 5 cấu phần cụ thể, gồm: Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu dùng chung, trung tâm dự báo mô phỏng, trung tâm điều hành và trung tâm đảm bảo an ninh mạng.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Trong 18 tháng triển khai những công việc liên quan đến Đề án xây dựng TPHCM trở thành ĐTTM đã cho những bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong thời gian tới, phải tăng tốc, quyết liệt để chuyển sang giai đoạn ứng dụng một cách rộng rãi, có bài bản ở cấp TP, sở, ngành, quận, huyện.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND TP chỉ đạo khối xây dựng cơ sở dữ liệu của từng ngành và toàn địa bàn TP cần có hướng dẫn, khẳng định lại các chuẩn dữ liệu từng ngành và có lộ trình thực hiện; rà soát, thông qua quy chế sử dụng dữ liệu TP. UBND TP họp chuyên đề kết quả xây dựng ĐTTM vừa qua ở các quận, huyện đã làm để xây dựng khung các nhiệm vụ, phương thức giải quyết về ĐTTM hướng dẫn sâu hơn để các quận, huyện khác triển khai đồng bộ. Đối với các sở, ngành xây dựng nhiệm vụ quản lý ngành thông minh của mình và phục vụ đối tượng khách hàng mang tính đặc thù ngành. Bên cạnh đó, có chương trình nâng cao trình độ người dân để sử dụng các dịch vụ đã số hóa. Qua đó, để người dân trở thành yếu tố tích cực, công dân thông minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Thông tin và Truyền thông TP chi tiết kế hoạch thực hiện Đề án từng năm cho đến năm 2025. Cụ thể thời gian hoàn thành; sản phẩm hoàn thành; cá nhân, đơn vị phụ trách; báo cáo Ban Điều hành để giám sát tiến độ thực hiện. Đồng thời, lập danh mục toàn bộ các công trình, dự án của Đề án cần thông qua chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công, làm cơ sở để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của TP. Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng, triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ 5 (5G) tại Quận 1, 3, Khu công nghệ cao TP, Công viên Phần mềm Quang Trung. Xây dựng Quy chế tích hợp và vận hành Kho dữ liệu dùng chung, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các sở, ngành, quận, huyện. Xây dựng quy chế vận hành, phương thức hoạt động của Trung tâm Điều hành ĐTTM.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận tại hội nghị Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu kết luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP xây dựng Quy chế vận hành Trung tâm Nghiên cứu mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội, trình UBND TP trong tháng 8/2019. Sở Nội vụ TP khảo sát và xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực riêng cho Đề án xây dựng ĐTTM trình UBND TP trong tháng 7/2019.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện khi xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị và địa phương phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, để góp phần sớm hoàn thành Đề án ĐTTM của TP.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo