Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa

Tình hình ùn tắc giao thông xảy ra trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn cổng trước Bến xe miền Đông

(Thanhuytphcm.vn) - Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch 331-KH/TU ngày 4/12/2019 về thực hiện Kết luận số 45 - KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Theo đó, TP phấn đấu kiềm chế, kéo giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa so với năm liền kề trước đó, đồng thời kéo giảm ùn tắc giao thông đường bộ.

Để thực hiện chỉ tiêu nêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ trong việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 45, Chỉ thị 18, Thông tri 18; quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi đôi với cưỡng chế bắt buộc việc chấp hành, đảm bảo và thực thi nghiêm túc pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tham gia giao thông, nhận thức về hậu quả, thiệt hại do tai nạn, ùn tắc giao thông gây ra cho cá nhân và xã hội.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông. Mặt khác, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; phấn đấu đạt được mục tiêu khắc phục ùn tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng, quản lý khai thác, điều hành giao thông vận tải, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Đình Lý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo