Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Tăng cường lãnh đạo về tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật quân đội

Các đại biểu tham dự hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/11, tại TPHCM, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng, rút kinh nghiệm giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị, khu vực phía Nam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, 10 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc những nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quản lý kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội. Tình hình tư tưởng toàn quân cơ bản ổn định, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, yên tâm công tác, phát huy tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Tuy nhiên, tình hình chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tiếp tục diễn biến phức tạp; các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất; các biện pháp ngăn chặn vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng chưa thật sự hiệu quả.

Các đại biểu đã đi sâu phân tích những kết quả đã đạt được, nguyên nhân các hạn chế và xác định một số nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị như: Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của các cấp về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an ninh, an toàn; kết hợp chặt chẽ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống với giáo dục về nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân và chất lượng, hiệu quả các mô hình; thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, quản lý chặt chẽ tình hình cơ quan, đơn vị, nhất là tình hình chính trị nội bộ và mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiến hành công tác giáo dục, quản lý và phương pháp giải quyết vấn đề tư tưởng cho cán bộ phân đội; chủ động dự báo, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết từ đầu năm 2019 đến nay, tình hình trong nước vẫn tồn tại nhiều yếu tố phức tạp, tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý tốt các tình huống, kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội trước những vấn đề mới. Để thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Tuyên huấn yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên sâu sát, nắm chắc và xử lý kịp thời, hiệu quả diễn biến tiêu cực trong tư tưởng của bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; có biện pháp hạn chế tình trạng lạm dụng mạng internet làm ảnh hưởng đến công tác. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, cán bộ các cấp phải gần gũi, hiểu tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ, tránh tình trạng áp đặt suy nghĩ của mình vào chiến sĩ khi giải quyết các vấn đề tư tưởng của bộ đội.

Hồ Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo