Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, đoàn viên

Sáng ngày 2-8, Tổ chỉ đạo xây dựng lực lượng chính trị thuộc Đảng ủy các Khu chế xuất – Khu công nghiệp thành phố đã tổ chức khảo sát hoạt động của Đảng ủy Khu chế xuất Tân Thuận và Chi bộ Công ty Mtex, Chi bộ doanh nghiệp I và doanh nghiệp II thuộc Đảng bộ Khu chế xuất Tân Thuận.

Tham gia đoàn khảo sát có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Ngọc Cơ, Phó trưởng Phòng Đoàn thể Ban Dân vận Thành ủy; Trần Thị Mỹ, Phó Bí thư Đảng ủy các Khu chế xuất – Khu công nghiệp thành phố. Nội dung khảo sát nhằm nắm được việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi bộ; việc triển khai các chủ trương, thông tin thời sự, chuyên đề đến đảng viên; về vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp; mối quan hệ giữa chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp …

Tại buổi khảo sát, các chi bộ cho biết: dù các chi bộ trong doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài, nhưng chi bộ vẫn duy trì sinh hoạt đều, mỗi tháng/lần, chủ yếu là ngoài giờ hành chính, sản xuất của doanh nghiệp (thường là lúc 17 giờ vào ngày 5 hàng tháng); đa số đảng viên đang làm việc tại công ty (như Chi bộ Công ty Mtex) tham dự sinh hoạt, đóng Đảng phí đầy đủ; riêng đảng viên do đặc thù tập họp từ nhiều doanh nghiệp (như Chi bộ doanh nghiệp I và II) thì chưa đảm bảo đảng số, trung bình mỗi tháng vắng từ 7 – 8 đồng chí, do trùng vào giờ học, kiểm tra hoặc tăng ca.

Nội dung của cuộc họp chi bộ thường tập trung vào các mặt: điểm tình hình thời sự quốc tế nổi bật có liên quan đến Việt Nam, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và phương hướng của doanh nghiệp, các mặt ảnh hưởng đời sống của công nhân, lao động; phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước; đối với Nghị quyết của Đảng, tài liệu có nội dung dài, đảng viên truyền nhau đọc; các đảng viên được phân công phụ trách công đoàn, đoàn thanh niên báo cáo tình hình hoạt động của các đoàn thể; chi bộ tác động đến đảng viên những nội dung như: hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở các vị trí công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ phân công trong các tổ chức đoàn thể, gương mẫu trước quần chúng trong công việc, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, vận động chủ đầu tư và người lao động tuân thủ pháp luật Việt Nam, các đường lối, chủ trương nhằm tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp vì lợi ích chung.

Việc lãnh đạo các đoàn thể, chủ yếu thông qua trao đổi giữa bí thư chi bộ với chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên. Công tác phát triển Đảng có thuận lợi, từ sự giới thiệu đoàn viên ưu tú của công đoàn và đoàn thanh niên, qua đó tìm hiểu quần chúng, nếu có nguyện vọng tha thiết vào Đảng sẽ được bồi dưỡng, cử đi học cảm tình Đảng và phát triển Đảng (từ đầu năm 2011 đến cuối tháng 6/2011, Chi bộ Công ty Mtex kết nạp được 5 đảng viên; Chi bộ doanh nghiệp II kết nạp 4 đảng viên). Về quan hệ giữa chi bộ, đảng viên với lãnh đạo doanh nghiệp: Nhìn chung, lãnh đạo doanh nghiệp không quan tâm, chỉ chú trọng vào năng lực chuyên môn, vị trí chức vụ của từng người công nhân, lao động…

Các chi bộ kiến nghị: Thành ủy cần thành lập một bộ phận công tác về giáo dục tư tưởng trong khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài để tuyên truyền, vận động, sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng doanh nghiệp để ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp lao động; soạn thảo nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Nhà nước (bằng ngôn ngữ của họ) cho chủ doanh nghiệp để họ hiểu vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn về năng lực tổ chức; nâng cao hoạt động tổ chức công đoàn để giác ngộ quần chúng và phát triển đảng viên. Thành đoàn, Đoàn khu chế xuất cần mở các lớp miễn phí về: Anh văn, vi tính (hỗ trợ nâng cao trình độ công nhân, lao động), thi bằng lái xe (để bảo đảm an toàn giao thông, vì đa số công nhân, lao động chưa có bằng lái xe ); lớp đối tượng Đoàn ngoài giờ tại cơ sở để phát triển đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh …

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của Đảng ủy Khu chế xuất Tân Thuận và các chi bộ, tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Khu chế xuất và các chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ loại hình chi bộ trong doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp; giao nhiệm vụ cho đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng theo nội dung Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy; chủ động xây dựng nguồn phát triển Đảng; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động chấp hành pháp luật, thực hiện tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

H. Nguyễn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo