Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở Y tế TPHCM Nguyễn Phước Lập phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Nam)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngành y tế có điều kiện đặc thù liên quan đến sức khỏe, tính mạng của người dân, nên Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế đặc biệt quan tâm đến thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cũng vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng của người dân, cho nên ngành y thường xuyên có những vấn đề nhạy cảm, nhiều vụ việc dễ phát sinh dư luận xã hội… Do đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Y tế luôn chú trọng đến công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giải quyết những thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ ngành.

Đảng ủy Sở đã tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Quy định 1374) trong toàn Đảng bộ: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, Trưởng, phó phòng ban, các đoàn thể, Cấp ủy 39 chi, đảng bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cấp ủy chi bộ trực thuộc. Sau hội nghị các Cấp ủy Đảng, Ban giám đốc đơn vị cũng đã tổ chức quán triệt đến từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, giao ban khoa, phòng, đơn vị.

Qua công tác quán triệt, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp bước đầu đã nâng cao được nhận thức, nắm rõ hơn nội dung, mục đích, ý nghĩa và quy trình giải quyết của Quy định 1374 về thực hiện Quy trình giải quyết thông tin phản ánh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tích cực giải quyết đơn thư tố cáo, phản ảnh

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật Đảng đối với 5 đảng viên tại các Chi, đảng bộ cơ sở; tiếp nhận, xem xét, xử lý 8 đơn. Nội dung phản ánh tập trung vào việc chấp hành các quy chế, quy định của Đảng; công tác tổ chức, cán bộ; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc, mất đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm, gương mẫu, buông lỏng quản lý; tham nhũng, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế đã thực hiện chuyển 1 đơn cho Thanh tra Sở Y tế đã giải quyết, 1 đơn tới Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giải quyết, thực hiện Phiếu chuyển 1 đơn cho Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 3 xem xét theo thẩm quyền, giới thiệu 5 đơn không tên cho Cấp ủy và Ban Giám đốc các đơn vị.

Với những đơn không danh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế cùng cơ quan Thanh tra Sở Y tế tìm hiểu và giải quyết dưới nhiều hình thức như: kiểm tra chuyên đề giải quyết từng vấn đề theo nội dung đơn thư phản ảnh tình hình đơn vị; xác minh đơn có danh, địa chỉ, số điện thoại của người viết đơn, yêu cầu cung cấp thông tin và ký nhận chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo. Tuy nhiên, có trường hợp là đơn mạo danh, nặc danh, có trường hợp chỉ nghe dư luận, không có bằng chứng cụ thể nên sửa lại là đơn kiến nghị, phản ảnh (đơn dân nguyện). Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xem xét từng đơn, thư… báo cáo xin ý kiến của Thường trực Đảng ủy để giới thiệu nội dung đơn để Cấp ủy, Ban Giám đốc đơn vị xem xét, tự rà soát và điều chỉnh hoặc làm báo cáo giải trình báo cáo về Đảng ủy Sở Y tế.

Bên cạnh đó, tiếp nhận 4 thông tin phản ánh của báo đài; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở và Tổ công tác 1374 cũng đã yêu cầu các đơn vị báo cáo và Đảng ủy Sở Y tế cũng đã báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Trong năm 2019, đã có 3 đơn vị bị kiểm điểm sau kết luận thanh tra. Kết quả xử lý là phê bình nghiêm khắc 8 đồng chí. Ban Giám đốc Sở Y tế và lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở cũng đã thực hiện tiếp 158 lượt công dân; tiếp nhận, giải quyết 459 đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Một số bài học kinh nghiệm

Một là, tiếp tục quán triệt sâu, kỹ Quy định 1374 đến các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với việc tiếp nhận và giải quyết các thông tin phản ánh liên quan đến đơn vị mình.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo, nhất là về quyền và trách nhiệm tố cáo của đảng viên và công dân để họ nắm vững, thực hiện tốt. Nơi nào cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tối đa quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu thì nơi đó việc giải quyết đơn thư, tố cáo đạt chất lượng, hiệu quả.

Ba là, nhận thức và quan điểm của Cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị rất quan trọng trong việc giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh; cụ thể Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Y tế có nhận thức đúng và thống nhất rất cao về quan điểm cách thức giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh nhất là những đơn thư giấu tên, mạo tên. Có những trường hợp đồng chí Bí thư - Giám đốc Sở trực tiếp giới thiệu và chỉ đạo giải quyết đơn; có những trường hợp đồng chí Phó Bí thư thường trực giới thiệu và giải quyết đơn; số còn lại đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Sở giới thiệu và giải quyết đơn. Việc này đã được thực hiện từ nhiều năm qua, mang lại sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ Sở và kết quả giải quyết được những vụ việc kéo dài nhiều năm, tình hình đơn thư mỗi năm giảm nhiều.

Đối với cấp ủy đảng cơ sở và người đứng đầu các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm được quy định, phải có nhận thức, quan điểm thật sự rõ ràng và cầu thị trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư tại đơn vị hoặc do cấp trên giới thiệu.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện quản lý. Đề cao tính tự chủ, tính chủ động của đơn vị trong quá trình tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm quy định. Đặc biệt là việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác công khai, minh bạch trong hoạt động ở đơn vị của lãnh đạo đơn vị. Nơi nào cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt công tác công khai, minh bạch và quy chế dân chủ cơ sở thì ít xảy ra tố cáo và việc giải quyết tố cáo cũng thuận lợi hơn.

Năm là, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, Tổ công tác 1374 thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ với Thanh tra Sở và các phòng, ban có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Sở Y tế TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo