Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Quận 4 lần II – năm 2019 diễn ra vào ngày 31/7

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 3572/KH-BTCĐH về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III - năm 2019 với chủ đề “Đồng bào các dân tộc TPHCM bình đẳng, đoàn kết, phát huy nội lực cùng nhau xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Dự kiến Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27/11 tại Hội trường TP, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TPHCM với các nội dung sau: Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; diễn văn khai mạc Đại hội; báo cáo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 và chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2019 – 2024; giao lưu các gương điển hình; thông qua danh sách chọn cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II - năm 2020; khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Theo kế hoạch, UBND TP yêu cầu Đại hội lần này cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát huy bản sắc dân tộc, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam của cộng đồng các dân tộc thiểu số; củng cố và nâng cao sự tin tưởng của đồng bào về tương lai phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, đại biểu chính thức tham gia Đại hội là cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các dân tộc thiểu số Việt Nam thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo có đủ đại diện các dân tộc thiểu số đang cư trú, sinh sống, làm việc trên địa bàn TP; Đại hội được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP.

UBND TP đề nghị Ban Dân tộc TP phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp TP chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội; chuẩn bị nội dung trình Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội cấp TP duyệt; phối hợp Văn phòng UBND TP chuẩn bị chương trình chi tiết Đại hội trình Ban chỉ đạo Đại hội cấp TP duyệt, biên soạn, phát hành Kỷ yếu của Đại hội.

Cạnh đó, UBND TP yêu cầu Sở Văn hóa - Thể Thao TP phối hợp Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; trưng bày hình ảnh về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trong đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực tiền sảnh nơi diễn ra Đại hội; Hướng dẫn các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa các quận, huyện treo băng rôn, khẩu hiệu, panô tuyên truyền; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội cấp TP.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông TP phối hợp các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TPHCM lần thứ III.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo