Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Tăng cường công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo

Hội nghị mặt trận về công tác tôn giáo ngày 6/7.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/7, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2020 với một số tổ chức thành viên, cơ quan Trung ương.

Trong 6 tháng đầu năm, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, dù là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo nhưng phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, 43 tổ chức tôn giáo đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. Nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể đã được các tổ chức tôn giáo triển khai như hủy hoặc tạm dừng các hoạt động lễ hội, các buổi hội họp, thuyết giảng, khóa tu tập trung đông người và nhiều hoạt động tôn giáo ở cộng đồng và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Bên cạnh đó các tổ chức tôn giáo cũng tham gia đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ước đạt 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng qua Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành 5 văn bản hướng dẫn, vận động các tổ chức tôn giáo tham gia phòng chống dịch bệnh, vận động tập hợp đoàn kết đối với các tổ chức tôn giáo trong tham gia phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, Ban Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thiết lập nhóm MTTQ và các tổ chức tôn giáo trên mạng xã hội Zalo để thông tin, trao đổi và chuyển tải kịp thời những chỉ đạo về phòng chống dịch. Ban Thường trực cũng luôn quan tâm đến công tác gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại, động viên, thăm hỏi chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo; tiếp tục đẩy mạnh chương trình phối hợp phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực,  trong 6 tháng cuối năm, Mặt trận và các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng ở Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, kể cả trong chỉ đạo, thực thi và trong công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo.  MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương, nhất là trong giai đoạn thiết lập trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Song song đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo. Đặc biệt là phát huy vai trò của người uy tín, người tiêu biểu và cốt cán trong đồng bào tôn giáo; đẩy mạnh các tổ chức tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo