Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ kết luận tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - “UBND TPHCM cần khẩn trương hoàn thành và triển khai Đề án xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP” - đó là nhấn mạnh của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tại buổi giám sát việc thực hiện chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025, do HĐND TPHCM đã có buổi giám sát tại UBND TPHCM vào sáng 12/6.

Tiếp tục thực hiện và rà soát các nội dung được phân cấp, ủy quyền

Cùng với nội dung trên, kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TP tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời nghiên cứu các quy định của pháp luật để có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với việc triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát các nội dung được phân cấp, ủy quyền theo quyết định của UBND TP, đề xuất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn. Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 9 Nghị quyết số 98, UBND TP có thẩm quyền quyết định chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật… Do vậy, đề nghị UBND TP xem xét và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP và UBND TP Thủ Đức và quận, huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP chủ động chỉ đạo giải quyết trước những vấn đề trong thẩm quyền để nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động ở khu phố, ấp. Đồng thời, nhanh chóng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khu phố, ấp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; sớm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý điều hành khu phố, ấp mới gắn với công tác ứng dụng công nghệ thông tinh và chuyển đổi số của TP.

Đối với Đề án chuyển đổi huyện thành quận, TP thuộc TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP cập nhật vào dự thảo Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hoàn chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 các nội dung liên quan đến Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP và Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận giai đoạn 2021 - 2030 làm căn cứ pháp lý cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng thành lập đơn vị hành chính đô thị về sau.

Thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan nhà nước

Đối với việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các sở, ban - ngành, UBND quận, huyện, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP cần xem xét, đánh giá cụ thể việc thực hiện Quy chế phối hợp. Hiện nay, đã có Quyết định số 1750/QĐ-UBND về quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TPHCM. Vấn đề hiện nay là trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời cũng có quy định chế tài đối với đơn vị khi không đảm bảo các nội dung được quy định tại quy chế.

Quang cảnh buổi giám sát Quang cảnh buổi giám sát

Đối với công tác cải cách chế độ công vụ, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức kết hợp giữa chỉ tiêu biên chế và yêu cầu công việc, vị trí việc làm, cần chú trọng đến năng lực, phẩm chất đạo đức; một số chính sách phù hợp để thu hút cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tuyến cơ sở; tiếp tục tập trung triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Đối với tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền để thu hút người có tài năng vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước, để tránh tình trạng có chính sách mà triển khai thực hiện không hiệu quả. Bên cạnh đó, cần bảo đảm tính khoa học, chính xác, khách quan, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo hiệu quả công việc.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, và nhận thấy đây là những kiến nghị rất sát đáng, những nội dung này đang là cái khó chung của TP, cần có sự hướng dẫn, tháo gỡ của Trung ương. Vì vậy, đoàn giám sát sẽ tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương để đề xuất trong báo cáo kết quả giám sát và còn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP và cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, đề nghị TP sớm xem xét và khắc phục, đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

Cần phải có cơ chế phát huy tính tự chủ

Trước đó, tại giám sát các đại biểu cho rằng, hiện nay, nhiều đơn vị gặp khó khăn trong hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Từ đó, ảnh hưởng đến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và công việc. Do vậy, TP cần tập trung đầu tư cấp bách và ưu tiên hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Một số ý kiến cho rằng, TP cần có số hoá bản đồ quản lý tài sản công, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước để minh bạch công khai, thuận tiện trong công tác theo dõi quản lý.

Đồng chí Cao Thanh Bình phát biểu tại giám sát Đồng chí Cao Thanh Bình phát biểu tại giám sát

Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình cho rằng, hiện nay việc giải quyết hồ sơ đã tốt dần, hồ sơ chậm trễ không còn nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số bộ phận giải quyết chậm, điều chỉnh bổ sung làm người dân doanh nghiệp đi lại nhiều lần. Do đó, TP cần  tăng cường thanh tra xử lý mạnh hơn nữa để nguười dân yên tâm.

Trao đổi thêm với đoàn giám sát, về phân cấp, ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, UBND TP, Chủ tịch UBND TP sẽ ủy quyền và phân cấp cho các sở và cho các địa phương; đồng thời UBND TP sẽ lấy 1 số quyền, chức năng, nhiệm vụ của 1 số sở để giao về cho quận, huyện. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, các địa phương, sở, ngành cũng đã kiến nghị nhiều, UBND TP đang sàng lọc, chuẩn bị để trình Ban Thường vụ Thành ủy, sau đó khi HĐND TP thông qua sẽ phân cấp ngay.

Đồng chí Võ Văn Hoan phát biểu tại giám sát Đồng chí Võ Văn Hoan phát biểu tại giám sát

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng, đơn vị muốn tự chủ phải có thu, chi, phải sử dụng tài sản hiệu quả thì mới tự chủ; chứ được quản lý tài sản đó nhưng không có cơ sở để khai thác tài sản đó thì không thể tự chủ được. Thậm chí, tự chủ là liên doanh liên kết, đầu tư phục vụ cho y tế, giáo dục, khai thác để có nguồn thu hỗ trợ thêm. Nếu không có cơ chế đó thì sẽ không tự chủ được. Vì vậy, đồng chí Võ Văn Hoan cho rằng, cần phải có cơ chế phát huy tính tự chủ, mới giải quyết được mục tiêu kép cho đơn vị sự nghiệp công lập vừa đảm bảo được nhiệm vụ, vừa thực hiện mục tiêu giảm chi cho nhà nước.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo