Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Tăng cường công tác quản lý, phát huy giá trị bảo vật quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TPHCM hiện lưu giữ 11 bảo vật quốc gia

(Thanhuytphcm.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ ngành và UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.

Tính đến hết năm 2018, trên phạm vi cả nước đã có 164 hiện vật và nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia, hiện đang được lưu giữ tại 83 đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và UBND một số tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Để bảo đảm thực hiện tốt nhất việc bảo vệ, bảo quản theo chế độ đặc biệt và phát huy có hiệu quả giá trị của các bảo vật quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan chủ quản chỉ đạo đơn vị đang trực tiếp quản lý bảo vật quốc gia thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia sau khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (lưu ý biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác). Đối với bảo vật quốc gia hiện lưu giữ tại các di tích (chuông, bia đá, tượng…), phải thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan văn hóa, công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ, phân định rõ tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm chính, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích.

Về việc bảo quản, cần ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng bày của bảo tàng và khu vực thuộc di tích - nơi lưu giữ/đặt bảo vật quốc gia để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt; lập phương án bảo quản cụ thể đối với từng bảo vật quốc gia trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; thực hiện tuân thủ chặt chẽ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của các tổ chức khoa học, các chuyên gia về bảo quản căn cứ theo từng loại hình, chất liệu, tình trạng của bảo vật quốc gia.

Cần xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình đặc biệt dành cho việc quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia gắn với việc tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo