Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành công văn số 3361/UBND – NCPC gửi lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng.

Theo công văn, UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT - UBND của UBND TP về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP và Công văn số 230/UBND - ĐT của UBND TP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt chủ trương của TP đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 23/2017/NQ - HĐND của HĐND TP; nâng cao vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, có hiệu quả, triệt để, đảm bảo đúng lộ trình, thời hạn giải quyết dứt điểm theo Công văn số 4031/UBND - NCPC của UBND TP về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2017/NQ - HĐND; tập trung phối hợp, hướng dẫn các địa phương tiến hành xử lý, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với công trình xây dựng không có giấy phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch hoặc không đảm bảo về môi trường, các cơ sở di dời hoặc chuyển đổi địa điểm hoạt động.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP ngang tầm với các nước trong khu vực và dự án quy hoạch ngành phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP đến năm 2025 nhằm nâng cao năng lực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chính quy tinh nhuệ, ngày càng hiện đại; tập trung việc quy hoạch địa điểm, cấp đất và xây dựng doanh trại cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư trang bị phương tiện đáp ứng được nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng, siêu cao tầng.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ đầu tư, ban quản lý, ban quản trị trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ; xây dựng các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực tập các tình huống theo phương án đề ra; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra cháy, nổ trong phạm vi trách nhiệm quản lý; bảo đảm kinh phí chi cho việc trang bị, bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy; rà soát các đơn vị thuê mặt bằng có thực hiện việc cải tạo, thay đổi hiện trạng, thay đổi tính chất sử dụng để kiến nghị, hướng dẫn đảm bảo về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, sâu rộng đến quần chúng Nhân dân, nhất là cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc, sinh sống tại các nhà cao tầng trên địa bàn TP.

Tập trung thực hiện có hiệu quả, vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, hộ, nhất là công tác phối hợp thẩm định, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, cấp phép xây dựng, nghiệm thu đưa nhà cao tầng vào sử dụng; tổ chức thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động theo quy định.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo