Chủ Nhật, ngày 19 tháng 1 năm 2020

Tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Trương Quốc Lâm phát biểu tại buổi kiểm tra.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 1/7, tại Quận ủy Quận 9, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Thành ủy do đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 đối với Cụm thi đua 3. Tiếp đoàn kiểm tra gồm các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 9; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, Ban Dân vận Quận ủy Quận 2, 7, 9, Thủ Đức, Bình Tân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy các Quận 2,7,9, Thủ Đức, Bình Tân thuộc cụm thi đua 3 đã tham mưu lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, kịp thời giải quyết các bức xúc liên quan đến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các đơn vị đã làm tốt công tác củng cố, kiện toàn lực lượng chính trị nòng cốt trong đoàn viên, hội viên, công nhân viên, người lao động, góp phần ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động an tâm lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”, Ban Dân vận Quận ủy các quận đều có tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xác định nội dung đăng ký sáng kiến cải cách hành chính để hoàn thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ với giải pháp cụ thể; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức biết làm “dân vận khéo” trên lĩnh vực công tác của mình. Công tác đối thoại của cấp uỷ, chính quyền với nhân dân được coi trọng; công tác tiếp dân tiếp tục được đổi mới và duy trì. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền các quận luôn quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, phối hợp, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Trương Quốc Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Cụm thi đua 3. Đồng chí cũng đề nghị Ban Dân vận Quận ủy các các đơn vị của Cụm thi đua 3 quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 với các nội dung: tham mưu tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trong việc thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình dân vận khéo; tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm hay về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, kịp thời tham mưu giải quyết các bức xúc liên quan.

Bùi Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo