Thứ Năm, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Tân Bình: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019

Hoạt động ký kết giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 29/3, Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I/2019 chuyên đề “Công tác dân vận chính quyền” và ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019 giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận. Đến dự có đồng chí Lê Trọng Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Năm 2018, công tác dân vận ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân 15 phường được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, chú trọng xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tập trung cải cách hành chính theo hướng vì nhân dân phục vụ; chăm lo, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham gia thảo luận về việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, trong công tác tiếp công dân; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận các dự án đang triển khai trên địa bàn…

Cũng trong hội nghị, để tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” do Ban Dân vận Trung ương phát động và chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận đã xác định một số nội dung phối hợp thực hiện cụ thể và tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị trong thời gian tới tiếp tục triển khai, quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân; thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lê Thị Dạ Thảo

 Từ khóa
tân bình

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo