Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020

Tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2019. Đến tham dự có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chú trọng lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 02-HD/TU của Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên truyền biển, đảo gắn với tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019.

Tuy nhiên việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, sinh viên, học sinh để phản biện, định hướng dư luận chưa được đầu tư đúng mức, thiếu tính kịp thời; hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên chưa thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả còn thấp so với yêu cầu. Công tác giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể từ cấp khối đến cơ sở chưa thực sự rõ nét.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao những kết quả mà tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo đạt được trong năm 2019. Trong thời gian tới, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần quan tâm lãnh đạo các cấp ủy cơ sở duy trì tốt nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường giám sát cấp ủy, quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng nguồn để phát triển đảng viên. Đồng thời, cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng cơ sở, tiến tới chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Diệu Bình


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo