Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng trụ ngôi Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nghi lễ suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng trụ ngôi Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(Thanhuytphcm.vn) - Với tinh thần Đoàn kết – Kỷ cương – Hợp tác – Phát triển, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đã cử hành phiên bế mạc ngày 29/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội.

Tại đây, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017- 2022), thống nhất chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự gồm 12 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ IX (2022-2027). Đại hội đã biểu quyết nhất trí với bản Hiến chương sửa đổi phù hợp với thực tiễn điều hành hoạt động Phật sự và phù hợp với luật pháp Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Đại hội đã ba lần nhất tâm cung thỉnh và suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trụ ngôi Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy tôn Hội đồng Chứng minh; suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục giữ ngôi vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022- 2027). Đồng thời, thực hiện nghi thức tấn phong 3.342 Tăng Ni lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022-2027) làm kim chỉ nam cho các hoạt động Phật sự xuyên suốt của các Ban, Viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong 5 năm tới làm tiền đề cho những chặng đường phát triển tiếp theo cùng với sự đi lên của đất nước.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. “Trong những năm tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần thực hiện thành công mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội đã đề ra, phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế.”- Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng đề nghị ngay sau thành công của Đại hội, tất cả các ban, viện Trung ương, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương cần phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về kết quả thành công của Đại hội; nghiên cứu, phổ biến nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức để xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Phật sự của mình để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào thực tiễn.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo