Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều luật để đáp ứng yêu cầu cấp bách

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (gọi chung là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật).

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến Thường trực các Ủy ban cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý; cụ thể hóa chủ trương đã được đề ra tại các văn kiện của Đảng và nghị quyết của Quốc hội. Thường trực các Ủy ban cơ bản nhất trí quan điểm xây dựng Luật đã được xác định tại Tờ trình số 535/TTr-CP của Chính phủ và nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật cần bám sát các quan điểm này để bảo đảm phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục đích ban hành Luật.

Tuy nhiên, Thường trực các Ủy ban nhận thấy, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật tương đối rộng với các nội dung thuộc các lĩnh vực khác nhau, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan của Quốc hội trong vấn đề thẩm tra. Để có thêm cơ sở, luận cứ cho việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình kỳ họp bất thường của Quốc hội, đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung căn cứ của việc ban hành một Luật để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều luật; tính cấp thiết, cấp bách, có tác động ngay của từng nội dung sửa đổi, bổ sung, có thể thực hiện được ngay, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội ngay tại kỳ họp bất thường của Quốc hội. Bên cạnh đó, Chính phủ cần đề nghị đánh giá cụ thể hơn công tác triển khai thực hiện các luật vừa được Quốc hội ban hành năm 2020 và mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 để làm rõ hơn sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Luật này.

Đáng chú ý, về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, đa số ý kiến Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách (cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung Luật Đầu tư công) và Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công như tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, trường hợp phân cấp cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có thể dẫn đến tình trạng quyết định chủ trương đầu tư ban đầu thấp sau đó điều chỉnh lên mức cao, do đó đề nghị Chính phủ đánh giá tác động cụ thể, xem xét thận trọng về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án nhóm A của địa phương sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị chuyển sang thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tương tự như các dự án nhóm B, C.

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, về phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, Thường trực Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi; đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể việc phân cấp để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi. Đối với dự án đầu tư thuộc phạm vi bảo vệ của di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, để làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cung cấp thông tin về các trường hợp cụ thể tại khu vực bảo vệ II của các di tích đang gặp vướng mắc trong thực tiễn thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo rõ các vướng mắc do quy định của Luật hay do văn bản dưới luật và quá trình tổ chức thi hành.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách (cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung Luật Thuế TTĐB) đồng ý với sự cần thiết sửa đổi và nhất trí về thời điểm sửa đổi trước một bước (so với thời điểm sửa đổi tổng thể Luật thuế TTĐB theo Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khoá XV).

Một số ý kiến nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách này, song vẫn cho rằng cần cân nhắc về thời điểm sửa đổi. Đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ sửa đổi toàn diện Luật Thuế TTĐB, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp tháng 5/2022. Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị bổ sung đánh giá tác động trực tiếp và gián tiếp của việc điều chỉnh thuế đến ngân sách nhà nước; giải trình rõ thêm về đánh giá tác động đến môi trường đối với số pin đã hết thời hạn sử dụng và không còn có thể tái chế.

Về mức thuế suất cụ thể, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với hướng thiết kế các mức thuế suất theo 2 bước như đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ chính xác lại các mức thuế suất dự thảo này; bảo đảm các mức thuế suất trong 5 năm đầu bằng 20% mức hiện hành của ôtô điện, và từ năm thứ thứ 6 là 75% của mức hiện hành.

Ngoài ra, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị chỉ áp dụng cho thời hạn khoảng 2-3 năm. Theo Thường trực Ủy ban Kinh tế, xe ô tô điện chạy pin là sản phẩm công nghệ cao, bảo vệ môi trường, là cơ hội cho việc phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có vị thế cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới, có nhiều tiềm năng để trở thành động lực tăng trưởng và tạo nguồn thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới. Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc có chính sách ưu đãi đủ dài để khuyến khích tiêu dùng và định hướng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp này trong tương lai. Bên cạnh đó, đề nghị cân nhắc, thận trọng về việc áp dụng chính sách này đối với xe ô tô điện chạy pin nhập khẩu, vì đây là sản phẩm gắn liền dịch vụ sau bán hàng, trạm sạc, đổi pin và đặc biệt, trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc quản lý, xử lý pin…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo