Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020

Sử dụng số liệu điều tra dân số để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội

Các tập thể được nhận Bằng khen của Cục Thống kê TP

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 17/10, UBND Quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND Quận 9.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị điện thoại di động. Thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019. Sau hơn hai tháng kết thúc triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay, công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành.

Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra năm 2019, tổng dân số của Quận 9 vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 117.734 hộ gia đình với 397.006 nhân khẩu, trong đó có 1.443 hộ gia đình đặc thù với 10.232 nhân khẩu. Nhân khẩu bình quân 01 hộ của quận là 3,33 người, thấp hơn mức chung của toàn thành phố (3,51 người). Qua 10 năm số hộ trên địa bàn quận tăng 67%, nhân khẩu tăng 54,9%, bình quân 01 năm tăng 5,2% về số hộ, 4,4% số nhân khẩu, tương đương 01 năm tăng 4.000 hộ và 12.000 nhân khẩu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Ngọc Cường biểu dương những kết quả, thành tích mà Ban Chỉ đạo các cấp đã đạt được trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đặc biệt ghi nhận công sức đóng góp của hơn 25 tổ trưởng và 561 điều tra viên ở các phường đã làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tác nghiệp, góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra, đảm bảo thời gian, chất lượng thông tin thu thập được với độ tin cậy cao. Kết quả từ cuộc Tổng điều tra này có ý nghĩa quan trọng, vừa phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2015 - 2020, vừa là căn cứ để xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm tiếp theo và hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND Quận 9 Nguyễn Ngọc cường cũng đề nghị ngành Thống kê công bố số liệu sơ bộ cho địa phương sử dụng để xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phục vụ kịp thời để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới, trước khi Tổng cục Thống kê ban hành số liệu chính thức; đồng thời chia sẻ nguồn dữ liệu này để các phòng, ban, ngành nghiên cứu và khai thác có hiệu quả.

Dịp này, có 13 tập thể và 50 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP, Cục Thống kê TP, UBND Quận 9.

Bùi Hiệp Thọ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo