Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 19/6/2009, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng bộ các Khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KCN) thành phố đã tiến hành Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai những nội dung trọng tâm thực hiện trong năm 2009.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Văn Tiếp - Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban quản lý các KCX - KCN TP - Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các đoàn thể của KCX - KCN TP.

Qua 2 năm thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, quần chúng người lao động, khơi dậy phong trào tu dưỡng, rèn luyện và “noi theo” tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, cải tiến các thủ tục đầu tư làm giảm phiền hà và tiết kiệm thời gian đi lại cho nhà đầu tư… góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc “làm gương” cho cán bộ, đảng viên trẻ, quần chúng người lao động. Tại đơn vị ngoài quốc doanh các đồng chí đảng viên “làm gương” cho quần chúng trong tích cực lao động, sản xuất, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt hằng ngày… từ đó tạo được niềm tin trong quần chúng người lao động. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị, phát triển đảng viên mới. 2 năm thực hiện Cuộc vận động toàn Đảng bộ phát triển được 173 đảng viên mới.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo “đẩy mạnh học tập” và “chú trọng làm theo” những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng tâm là “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm , hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Phát động và đẩy mạnh thực hiện “tiết kiệm” trong lao động, sản xuất tại từng đơn vị, cán bộ, đảng viên. Thực hiện chỉ đạo điểm tại 4 đơn vị: Đảng bộ KCX Tân Thuận, Chi bộ trường CTIM, Đoàn TN các KCX - KCN TP, Đảng bộ Ban quản lý các KCX – KCN TP về việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trong các đối tượng công nhân, giáo viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng trao tặng giấy khen và biểu trưng kỷ niệm cho 9 đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động tại cơ sở trong 2 năm 2007 - 2008 (ảnh).

Huyền Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo