Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Sawaco biểu dương 135 tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/5, Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy Sawaco; Dương Hồng Đệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sawaco Dương Hồng Đệ, trong những năm qua, Đảng ủy Sawaco thực hiện nhiều nội dung nâng cao trách nhiệm, xây dựng phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; xây dựng phong cách làm việc phục vụ khách hàng của người lao động toàn ngành theo nội dung 7 nhóm tiêu chí đạo đức, phong cách ngành cấp nước; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm nâng chất lượng phục vụ khách hàng và đời sống tinh thần, vật chất của người lao động.

Triển khai học tập, giám sát, kiểm tra những nội dung thực hiện các Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương, Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; thường xuyên đổi mới, bổ sung các hình thức triển khai như: Cấp ủy cơ sở chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nội dung chính trị, những nội dung đột phá, cụ thể: thực hiện 3 chương trình mục tiêu, cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ khách hàng, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn tại của các đơn vị, mang lại niềm tin cho đảng viên, người lao động và khách hàng; tổ chức phong phú nhiều hoạt động tuyên truyền, động viên thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với các sinh hoạt chính trị.

Trong năm 2018, có 60 tập thể, 342 cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 43 tập thể và 92 cá nhân cấp Tổng công ty… đây là các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong cán bộ, đảng viên, khích lệ thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được lan tỏa trong quần chúng.

Dịp này, Đảng ủy Sawaco đã biểu dương 135 tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đinh Bích

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo