Thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019

Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những giải pháp quan trọng để cải cách tiền lương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (đứng) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) - Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công sáng 14/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh quan điểm xây dựng vị trí việc làm phải đảm bảo nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế. Xây dựng vị trí việc làm để tuyển dụng, đánh giá, sử dụng và trả lương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng học cách xác định tiêu chí việc làm của thế giới nhưng phải gắn với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. Xây dựng vị trí việc làm phải gắn với nâng cao chất lượng công chức, trả lương đúng vị trí và đảm bảo tinh giản biên chế, không những không được “đẻ số” mà mỗi năm phải giảm 2,5% biên chế.

Về nguồn lực để cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính thảo luận, tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo nắm trước khi báo cáo Chính phủ. Bộ Tài chính đánh giá tổng thể nguồn còn dư hiện nay để cải cách tiền lương nằm ở các bộ, ngành, địa phương, việc sử dụng nguồn dư đó theo quy định pháp luật và Nghị quyết 27 cùng với nguồn tăng thu của năm 2018 (40% tăng thu của ngân sách trung ương được tích lũy lại để cải cách tiền lương). Phó Thủ tướng cho rằng phải “gác chặt” nguồn tăng thu này và phải có nguyên tắc, không thể mỗi nơi xử lý khác nhau, không cho bất cứ địa phương nào sử dụng khoản này, nếu không đảm bảo nguồn để cải cách tiền lương từ nay đến năm 2020 và cải cách căn bản vào năm 2021.

Đối với việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng nêu lên nguyên tắc, chủ trương của Đảng, Nhà nước là không bao giờ để con em thất học, người bệnh không có nơi để khám chữa bệnh, song, phải tập trung thực hiện tốt các giải pháp trong Nghị quyết 19-NQ/TW, cơ cấu lại trong nội bộ để lấy dư địa cho những nơi cần tăng biên chế và cuối cùng vẫn là phải tiết giảm biên chế 2,5%/năm, “giảm số người hưởng lương ngân sách, tăng số người lao động xã hội”. Theo Phó Thủ tướng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những giải pháp quan trọng để cải cách tiền lương.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo một số nội dung về kế hoạch triển khai, sửa đổi thể chế pháp luật, nguồn lực để cải cách tiền lương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, triển khai Nghị quyết 27-NQ/CP về cải cách chính sách tiền lương, Thường trực Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan xây dựng khung danh mục vị trí việc làm, mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã để trình Bộ Chính trị. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/CP.

Những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách chính sách tiền lương trong năm 2019 được Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng thông tin là trình Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ 1/7 theo Nghị quyết của Quốc hội từ 1,39 lên 1,49 triệu đồng/người/tháng; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp từ 1/1/2020. Cùng với đó, rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị. Xây dựng chế độ tiền lương mới. Từ 1/1/2019 – 9/2019, các bộ, cơ quan được phân công nhiệm vụ xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và bảng phụ cấp theo nghề nếu có.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo