Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019

Sáng mai 27/6, khai mạc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng mai 27/6, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại Hội trường TP, 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày từ 27 đến 28/6 với các nội dung chính như: báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ X (2014-2019); dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 của MTTQ Việt Nam TP; tổng hợp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khoá X, nhiệm kỳ 2014-2019; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước khi diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; khai mạc triển lãm ảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả hoạt động nổi bật của MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo