Thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021

Ra mắt sách kiểm định và quản lí kiểm định chất lượng giáo dục

(Thanhuytphcm.vn) - Giáo dục được Đảng và Nhà nước coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển cá nhân và xã hội. Với kinh nghiệm trong 20 năm công tác và nắm giữ các vai trò khác nhau trong ngành giáo dục, PGS.TS Phạm Văn Thuần và TS Nguyễn Đặng An Long đã nghiên cứu tổng hợp, phân tích các tài liệu và ra mắt 2 cuốn sách “Cẩm nang kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông” và “Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục”. Sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản.

Trong cuốn “Cẩm nang kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông”, tác giả xác định rõ chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông cần dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo do cơ quan quản lí giáo dục ban hành; các biểu mẫu chi tiết và cần thiết trong hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Cùng với việc lập các kế hoạch cải tiến, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục và sự đánh giá tổng thể về tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, sẽ góp phần hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, sinh viên…

Song song đó, cuốn sách chuyên khảo “Quản lí kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục” đã phân tích và làm sáng tỏ luận điểm kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu mang tính thời đại, là đòn bẩy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay và khẳng định chất lượng giáo dục là yếu tố sống còn của các cơ sở giáo dục nói chung và của các trường trung học cơ sở nói riêng.

Việc đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục của các trường trung học cơ sở một mặt là tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc tiếp theo, mặt khác giúp cho giáo dục trung học cơ sở thực hiện các chức năng xã hội của mình, đóng góp cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội trong bối cảnh hiện nay. Kiểm định chất lượng giáo dục không chỉ xác định định hướng chất lượng mà còn chỉ rõ con đường, cách thức để đạt chất lượng. Đặc biệt, để thực hiện quản lý các trường trung học cơ sở theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học, sách chỉ rõ tầm quan trọng của việc triển khai hàng loạt hoạt động mang tính đồng bộ và logic, trong đó công tác chỉ đạo thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài có vai trò quan trọng.

H.Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo