Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Quy định trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và các đơn vị kinh doanh vận tải

Xe buýt hoạt động trên địa bàn TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (gọi tắt là Trung tâm) và các đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Theo đó, về nội dung phối hợp, hoạt động phối hợp giữa Trung tâm và các đơn vị kinh doanh vận tải tập trung chủ yếu vào các nội dung về cung ứng dịch vụ vận tải; quản lý chất lượng dịch vụ vận tải; chính sách giá vé cho hoạt động vận tải hành khách công cộng; thanh toán, quyết toán dịch vụ vận tải; đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng; xử lý thông tin, phản ánh và giám sát; xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và chính sách.

Về nguyên tắc phối hợp, Trung tâm và các đơn vị kinh doanh vận tải tôn trọng vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền và công việc của mỗi bên, đảm bảo công tác quản lý của Trung tâm và quyền tự chủ doanh nghiệp của đơn vị kinh doanh vận tải. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Trung tâm và các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng nhau và với các ban ngành liên quan để giải quyết công việc trong công tác tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của đơn vị.

Đồng thời, những vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp sẽ được Trung tâm và các đơn vị kinh doanh vận tải bàn bạc, thống nhất giải quyết dựa trên quy định của pháp luật, yêu cầu nghiệp vụ của mỗi bên và quy định này. Trường hợp không thống nhất được các nội dung vượt quá thẩm quyền của các bên thì báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo