Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Quy định thời gian xét khen thưởng cho quá trình cống hiến theo nhiệm kỳ hoặc số năm cụ thể

Hội thảo tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Luật thi đua - Khen thưởng (sửa đổi)

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 6/12, Ban Tổ chức Trung ương - Bộ Nội vụ, tổ chức Hội thảo tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi). Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen trưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, Luật Thi đua - Khen thưởng được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013). Sau 15 năm thực hiện, Luật đã và đang đi vào cuộc sống, được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở những bất cập từ thực tiễn triển khai thực hiện, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) gồm 97 Điều (giảm 6 điều so với Luật Thi đua - Khen thưởng hiện hành), tập trung vào 4 nhóm nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đối với danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho rằng những nội dung sửa đổi Luật Thi đua - Khen thưởng đã có những đổi mới, cải tiến, góp phần đưa luật đi vào thực chất, đóng góp cho sự phát triển của các địa phương trên cả nước.

Đại diện UBND các tỉnh, TP; Trưởng Ban Tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, TP khu vực phía Nam cũng đã trao đổi, đưa ra các ý kiến liên quan đến dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi; góp ý những vấn đề bất cập từ thực tiễn cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua - Khen thưởng để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan Đảng.

Các đại biểu cũng thảo luận, tham gia góp ý về một số nội dung liên quan đến việc khen thưởng cho quá trình cống hiến. Cụ thể là nghiên cứu bổ sung chức danh Phó Giám đốc các sở và tương đương ở cấp tỉnh vào đối tượng được xét khen thưởng quá trình cống hiến; xác định chức danh tương đương đối với Uỷ viên các Uỷ ban của Quốc hội, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội... được quy định thời gian xét khen thưởng cho quá trình cống hiến theo nhiệm kỳ hoặc số năm cụ thể.

Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo