Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Quận Tân Phú tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X

Bí Thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 06/01, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Tham dự có Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phạm Hưng Quốc Bảo; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Minh Mẫn;…

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị tại Đảng bộ quận Tân Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Võ Công Thành cho biết qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết cơ bản đạt yêu cầu. Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận tăng cường chủ động sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh;...

Toàn cảnh hội nghị. Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng đề nghị các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy các cấp gắn với thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trong toàn Đảng bộ; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, sinh hoạt của các cấp ủy đảng phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covd-19, từng bước góp phần nâng cao chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động tại quận Tân Phú.

Võ Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo