Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Quận Tân Phú: Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú Tăng Hữu Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nam)

(Thanhuytphcm.vn) - Trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước được Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Phú quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định; góp phần chỉnh trang đô thị, tạo nguồn thu đóng góp vào ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Để lãnh đạo hiệu quả, ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ, trong đó đã ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý Nhà nước về nhà, đất, tài sản công và trật tự xây dựng, chỉ đạo UBND quận rà soát nhà, đất, tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng cho Ban Thường vụ Quận ủy. 

Để có cơ sở đánh giá việc triển khai và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, cơ quan, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng và 2 đồng chí đứng đầu cấp ủy; giám sát 2 đơn vị và 2 đồng chí lãnh đạo chủ chốt về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước. Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận”. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước, chỉ đạo UBND quận tổ chức rà soát nhà, đất công báo cáo cho Ban Thường vụ Quận ủy.

Thực hiện chỉ đạo, UBND quận đã tổ chức rà soát và báo cáo, tổng số nhà, đất mà UBND quận Tân Phú đang quản lý là 370 địa chỉ, trong đó: 122 địa chỉ đã được UBND TP phê duyệt phương án xử lý; 23 địa chỉ đã bổ sung hồ sơ pháp lý về Ban Chỉ đạo 167 TP, đang chờ TP duyệt phương án xử lý; 225 địa chỉ còn lại đang được UBND quận chỉ đạo rà soát pháp lý, báo cáo, kê khai theo quy định.

Ngoài ra, phát hiện 3 địa chỉ đất công đang bị chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo UBND quận củng cố hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất báo cáo UBND TP đề xuất xác lập đất công theo quy định, cụ thể như trường hợp địa chỉ 211/7 Phan Anh của bà Nguyễn Thị Kim Châu lấn chiếm 425,2m2 đất công, UBND quận đã báo cáo UBND TP và ban hành Quyết định để cưỡng chế buộc tháo dỡ trả lại phần đất lấn chiếm. Hiện nay, đối tượng không chấp hành và gửi đơn khiếu nại quyết định của UBND quận cho Tòa án Nhân dân Thành phố, quận đang chờ kết quả xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố để tiếp tục thực hiện.

Đối với trường hợp địa chỉ 146 Lê Niệm của ông Nguyễn Thanh Thế lấn chiếm khoảng 240m2, UBND quận báo cáo Ban Chỉ đạo 167 TP đề nghị xác lập đất công và làm việc với đối tượng tiến hành thu hồi đất theo quy định. Còn trường hợp địa chỉ 333-335 Tân Kỳ Tân Quý do Hợp tác xã TM-DV Tân Quý đang sử dụng khoảng 561,9m2, UBND quận báo cáo Ban Chỉ đạo 167 TP đề nghị xác lập đất công và làm việc với đối tượng đang sử dụng trong khi chờ ý kiến TP phải chấp hành đúng các quy định về việc sử dụng đất công.

Ngoài ra, ngày 11/11/2019, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP, trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo UBND quận tập trung hoàn thành kiểm kê, rà soát đang được giao quản lý, tạm quản lý theo chỉ đạo của UBND TP; đánh giá thực trạng, hiệu quả, mục đích sử dụng theo đúng quy định pháp luật; chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm; kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc quản lý sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước hiện nay; lập danh mục nhà, đất trống, đất dôi dư sau bồi thường, giải tỏa của các dự án và chưa xác lập quyền sở hữu Nhà nước để đề nghị xác lập theo quy định. Tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước do quận quản lý…

Các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức quán triệt lại các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Quận ủy quận Tân Phú


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo